PER 1 APRIL NIEUWE WEBSITE VOOR VEILIGMETVERF.NL

Bron:www.onderhoud.nl

VeiligmetVerf.nl is vernieuwd. Deze website biedt professionele gebruikers van verf-, lijm- en kitproducten de daarbij behorende veiligheidsinformatiebladen. De VVVF en VVVH sloegen hiervoor weer de handen ineen. Per 1 april is de vernieuwde VeiligmetVerf.nl een feit. Jaitske Feenstra (directeur VVVF): “De site oogt aantrekkelijk en is gebouwd met eigentijdse, moderne software. Dat is zeker een pré. Doel is dat veilig met producten wordt gewerkt. Dat begint ook voor ónze afnemers met het inwinnen van goede informatie over gezondheidsrisico’s en de voorzorgsmaatregelen die ze moeten nemen. Dus moet dat alles gemakkelijk vindbaar zijn. Wij vinden het belangrijk daaraan een grote bijdrage te leveren.”

Wettelijke plicht

VeiligmetVerf.nl bevat een ruime database met veiligheidsinformatiebladen van zowel verfproducten, als van lijmen en kitten. Bij de eerste aankoop krijgen afnemers per e-mail een rechtstreekse link naar het bijbehorende veiligheidsinformatieblad; eventuele latere updates ontvangen ze automatisch. De verplichting voor het verstrekken van veiligheidsinformatiebladen staat beschreven in de Europese Verordening REACH (EG/1907/2006, artikel 31). Verfleveranciers en ook leveranciers van lijmen en kitten gebruiken VeiligmetVerf.nl om veiligheidsinformatiebladen door de keten heen te verspreiden.

OnderhoudNL-bedrijven

U bent als professionele gebruiker van deze producten verplicht de veiligheidsinformatiebladen door te lezen en uw medewerkers te instrueren. De informatie moet ook aanwezig zijn op de projectlocatie. Inspectie SZW controleert hier nauwgezet op tijdens haar inspecties. Zij kijken welke producten er binnen het bedrijf gebruikt worden, en als dat nodig is, of er dan ook VIB’s van aanwezig zijn. Vervolgens wordt gekeken of deze VIB’s voldoen aan de eisen en of dit VIB gebruikt wordt/vertaald is naar de werkvloer, bijvoorbeeld in de werkinstructie. De VIB’s mogen zowel in hard copy als digitaal aanwezig zijn op de werkplek, zolang de werknemers er maar gemakkelijk toegang toe hebben.

Juiste kennis

De inspectie SZW zal vragen aan werknemers of ze weten dat ze ziek kunnen worden van bepaalde producten en dat ze weten hoe ze zich moeten beschermen tegen de eventuele gevolgen van het gebruik van het product. Het gaat er om dat de werknemers de juiste kennis over de gevaarlijke stoffen hebben. Een diploma is geen vereiste, maar werknemers moeten wel weten welke persoonlijke beschermingsmiddelen zij dienen te gebruiken, kunnen bepalen of er voldoende ventilatie aanwezig is op de werkplek en of een gezondere werkmethode mogelijk is

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *