Overtredingen blootstelling kwartsstof aanzienlijk afgenomen

Nieuwsbericht | 13-08-2015

Het aantal overtredingen in de bouw waarbij bouwvakkers kwartsstof inademen, is het laatste jaar aanzienlijk verminderd. Werden bij controles in de bouw in 2013 nog bij 57% overtredingen geconstateerd, bij de laatste gehouden controle was dit percentage gedaald naar 36%. De Inspectie SZW constateert dat de gedragsverandering in de bouw, als het gaat om blootstelling aan kwartsstof, succesvol is geweest.

Het lijkt zo onschuldig, stof dat vrijkomt bij het bewerken van steen, maar het is levensgevaarlijk. Dit stof, kwartsstof genoemd, is namelijk kankerverwekkend. Duizenden bouwvakkers hebben er dagelijks mee te maken, bijvoorbeeld als ze boren, zagen en schuren in beton. In 2013 zijn verschillende acties ondernomen om werknemers beter te beschermen tegen kwartsstof.

Bij de controle van de Inspectie SZW in het najaar van 2013 moest de Inspectie nog bij meer dan de helft van de 441 controles handhavend optreden. In totaal werden toen 297 overtredingen geconstateerd. In 68 gevallen werd het werk stilgelegd en 23 maal werd een boete aangezegd.

De Inspectie heeft onlangs 447 controles uitgevoerd waarbij 198 overtredingen zijn geconstateerd. In 17 gevallen is het werk stilgelegd en 11 maal is een boete aangezegd. Uit de nu gehouden controle constateert de Inspectie dat bouwvakkers en werkgevers zich meer bewust zijn van de gevaren van kwartsstof. Volgens informatie van de branche is er nog steeds veel vraag naar geschikte apparatuur.

De Inspectie SZW is wel van mening dat controles noodzakelijk blijven. Niet alleen omdat er toch nog overtredingen worden geconstateerd. Maar ook omdat de Inspectie ziet dat niet altijd de juiste maatregelen getroffen worden of dat omwille van de korte tijdsduur maar eventjes de bescherming achterwege wordt gelaten. Ook is de genomen maatregel niet altijd effectief. Het aanschaffen van een stofzuiger en daar willekeurig alles op aansluiten of toepassen van waternevel, wil dus niet zeggen dat het altijd in orde is en de grenswaarde niet wordt overschreden. Dat moet beoordeeld zijn en soms is aanvullende adembescherming nog vereist. Redenen genoeg voor de Inspectie SZW om de controles te blijven uitvoeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *