FNV stelt bouw-opdrachtgevers aansprakelijk wegens uitbuiting

Een aantal grote bouw-opdrachtgevers die Hongaarse ijzervlechters hebben uitgebuit, worden aansprakelijk gesteld voor de schade. Dat laat vakbond FNV vandaag aan RTL Z weten. Opdrachtgevers en aannemers Buigcentrale Steenbergen uit Hoogeveen, BAM en Heijmans wisten al maanden dat een aantal werknemers op de bouwplaats fors onderbetaald werden, maar lieten het ingehuurde uitzendbureau ongemoeid.

De werknemers werden sinds september vorig jaar aan het werk gesteld door uitzendbureau AOK bv uit Beers. Het bureau heeft door de uitbuiting van de Hongaren grote sommen overheidsgeld opgestreken. De eigenaren hebben zich vervolgens uit de voeten gemaakt. Het kort geding tegen het uitzendbureau dient morgen in Den Bosch. Daarnaast wil de vakbond ook de opdrachtgevers van de grote bouwprojecten aansprakelijk stellen voor de schade. Bij de opdrachtgevers die n 1 juli met het louche uitzendbureau zaken hebben gedaan, beroept de vakbond zich op de nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies.

Misstanden al langer bekend
De FNV trok in november 2014 al aan de bel over de misstanden bij het uitzendbureau, maar opdrachtgevers en aannemers lieten AOK zonder bemoeienis verder werken. Vorige week bleek de directeur samen met haar directe opdrachtgever, spoorloos verdwenen. Het pand is leeg, de 25 werknemers zijn in juli niet betaald en per augustus voor een ander uitzendbureau aan het werk aan de nieuwe parkeergarage van Hoog Catharijne.

“Dit is dus waarom de Wet Aanpak Schijnconstructies nodig is. FNV trekt al maanden aan de bel maar behalve mooie woorden gebeurt er niets,” zegt Masja Zwart van FNV Naleving. “Overheidsprojecten moeten echte banen opleveren, geen onderbetaalde flutbaantjes. Wij vinden dat de opdrachtgevers moeten zorgen voor nabetaling.”

Hongaren verdienden 800 euro per maand te weinig
FNV kwam de misstanden in oktober op het spoor bij de bouw van de Sontbrug in Groningen. De Hongaren lieten hun loonstroken zien aan de bond en al snel bleek dat zij zon 800 euro per maand te weinig salaris kregen. De onderbetaling werd in april bevestigd door de Inspectie SZW. De vakbond kwam de Hongaarse ijzervlechters later ook tegen bij de bouw van het gemeentehuis in Deventer, een aquaduct in Leeuwarden en dit voorjaar bij de aanleg van een parkeergarage onder het Utrechtse winkelhart Hoog Catharijne. Elke keer zijn de opdrachtgevers ingelicht, maar het uitzendbureau kon ongehinderd verder werken.

Bouwbedrijf Bam laat weten dat ze de onderaannemer op de zaak hebben gewezen. “Als zij zaken met ons willen doen, dan moeten ze voldoen aan alle wet en regelgeving,” zegt woordvoerder Arno Pronk. “Dat hebben we contractueel vastgelegd. De onderaannemer, Buigcentrale Steenbergen, heeft het uitzendbureau ingehuurd. Wij kunnen in zo’n geval niet ingrijpen, want daar hebben wij geen relatie mee. We hebben met het bedrijf gesproken over deze kwestie maar dat heeft nog niet geleid tot sancties. AOK zou volgens de onderaannemer bezwaar maken tegen het rapport van de Inspectie. Wij wachten de rechtszaak tegen het uitzendbureau dus met belangstelling af.”

Corio, de eigenaar van winkelcentrum Hoog Catharijne, zegt niet op de hoogte te zijn geweest van de misstanden. “Als het bewezen wordt, dan nemen wij maatregelen. Daarover hebben wij duidelijke afspraken gemaakt met BAM. We wachten de brief van de FNV met belangstelling af.” Onderaannemer Buig Centrale Steenbergen wenst geen commentaar te geven.

Louche praktijken gaan gewoon door
​De onderbetaalde Hongaren werken overigens nog steeds voor dezelfde opdrachtgever, maar via een ander uitzendbureau voor dezelfde opdrachtgever. Nu de eigenaars van AOK verdwenen zijn, gaan wij bekijken hoe we de claim van de uitzendkrachten verder kunnen leggen in de keten, zegt FNV-bestuurder Ingrid Pallada.

Door de Wet Aanpak Schijnconstructies kunnen benadeelde werknemers een claim leggen bij de opdrachtgever van de directe werkgever, als deze niet betaalt, of zich plotseling uit de voeten heeft gemaakt. In het geval van deze uitzendkrachten geldt dat ook. De Buigcentrale Steenbergen was de directe opdrachtgever van AOK. Deze werkgever is dus de eerste in de lijn, daarna volgen de BAM en uiteindelijk de opdrachtgever van het project in Hoog Catharijne, het Franse Corio. De Wet Aanpak Schijnconstructies heeft als doel het tegengaan van gesjoemel met regels en lonen. De onderbetaalde werknemer is zo niet langer de dupe van dit soort praktijken.”

Diane de Clerck / Saskia van Huijgevoort

3 gedachten over “FNV stelt bouw-opdrachtgevers aansprakelijk wegens uitbuiting”

 1. FNV: Google doet niets tegen uitbuiting bouw datacenter

  De FNV verwijt Google dat het niet heeft opgetreden tegen Aelberts, een uitzendbureau in de bouw dat betrokken is bij het nieuwe Google-datacenter in Groningen. Aelbers overtreedt de cao en maakt al jaren misbruik van de zogenoemde ET-regeling, zegt de FNV.

  De ET-regeling in de uitzendbranche staatvoor ‘extraterritoriale kosten’. Werkers die tijdelijk in het buitenland verblijven voor hun werk maken extra kosten (dubbele huisvesting, reiskosten,  enzovoorts). De werkgever kan hen daarbij helpen door, onder voorwaarden, deze gemaakte onkosten fiscaal vriendelijk te verrekenen met het bruto loon. Een bedrag kan worden afgetrokken van het bruto loon voordat daar belasting en premies over geheven worden, en wordt er dan netto weer bijgeteld. Zoiets als het fietsenplan, maar dan voor onkosten voor  werken over de grens.

  Een fors aantal uitzendbureaus heeft de ET-regeling tot verdienmodel gemaakt. Hoe hoger de uitruil is, hoe minder premies en belasting ze immers betalen. Aelbers Personeelsdiensten is bij uitstek zo’n ‘ET-melker’, zegt het FNV.  De constructie leidt tot oneigenlijke concurrentie en verdringing. Aelbers heeft honderden Poolse, Hongaarse en Roemeense arbeiders in dienst.

  De vakbond heeft hoofdaannemers en opdrachtgevers als Google en Rijkswaterstaat ruim de tijd gegeven om de misstanden uit eigen beweging aan te pakken. ‘Maar ze laten het afweten, dus stappen we naar de rechter.’

  De rechter doet pas op 1 oktober uitspraak omdat verder onderzoek nodig is.

 2. FNV kort geding tegen Aelbers personeelsdiensten – update

  De FNV voert dinsdag 21 juli een kort geding tegen Aelbers personeelsdiensten.

  Aelbers levert uitzendkrachten in de bouw voor het nieuwe Google-datacenter. Aelbers overtreedt volgens de vakbond de cao en gebruikt ten onrechte de ET-regeling. Het uitzendbureau houdt volgens de vakbond ook per buitenlandse medewerker onterecht 180 euro per week huisvestingskosten in op het loon. De uitzendorganisatie zou die kosten zelf moeten vergoeden volgens de cao, vindt de vakbond.

  Aelbers heeft honderden Poolse, Hongaarse en Roemeense arbeiders in dienst. De FNV geeft aan in het bezit te zijn van loonstroken waaruit blijkt dat Aelbers structureel de ET-regeling misbruikt en ten onrechte veel geld voor huisvesting inhoudt van het loon van de buitenlandse bouwvakkers.

  Eerder dit jaar debatteerde de Tweede Kamer over de Wet Aanpak Schijnconstructies en de inzet van de ET-regeling. De NBBU en de ABU verwezen in dit kader naar het convenant tussen de Belastingdienst en de Uitzendbranche. Ook de AWVN vindt dat de regeling geoorloofd is.Lees meer

  Vandaag gaf de NBBU een verklaring over haar bezwaar tegen de vergoeding voor huisvestingskosten voor arbeidsmigranten in de bouw.Lees meer

  Google en Rijkswaterstaat
  Helga Tienkamp, bestuurder FNV: “We hebben Aelbers gesommeerd, maar ze stellen dat ze niets verkeerd doen. Ook hoofdaannemers en opdrachtgevers als Google en Rijkswaterstaat hebben we ruim tijd gegeven om de misstanden uit eigen beweging aan te pakken. Maar ze laten het afweten, dus stappen we naar de rechter.”

  Opdrachten voor de overheid
  Het uitzendbureau is volgens de vakbond onder andere actief in Eemshaven voor opdrachtgever Google via hoofdaannemer Ooms, in Leeuwarden bij het aquaduct Drachtsterweg voor opdrachtgevers Provincie Friesland, Rijkswaterstaat en Gemeente Leeuwarden via hoofdaannemer Heijmans, op de Centrale As (aquaducten tussen Veenwouden en Damwoude) voor opdrachtgevers Provincie Friesland, 4 gemeenten en Rijkswaterstaat, via hoofdaannemer Heijmans.

  Verder bij de A1/A6, ingeleend door SAAOne (VolkerWessels, Boskalis, Hochtief en DIF) voor opdrachtgever Rijkswaterstaat, bij de bouw van een tunnel onder de A28 bij Amersfoort via hoofdaannemer Hegeman en bij het project CU2030 van de Gemeente Utrecht, via hoofdaannemer BAM. Voorheen ook op de bouwplaats Vonk en Vlam in Den Bosch, voor opdrachtgever gemeente Den Bosch.

  Bron: FNV, 21 juli 2015

  Update – 1 oktober uitspraak Kort geding
  De kort geding-rechter wil nader onderzoek. Beide partijen ontmoeten elkaar daarom in september opnieuw voor de rechter. Op 1 oktober doet de rechter uitspraak. Tijdens de procedure mag FNV zich niet negatief uitlaten over het uitzendbureau.

  Volgens directeur Michael Kempka van Aelbers is er niets illegaal aan de regel dat buitenlandse werknemers een deel van hun brutosalaris inleveren voor huisvestings- en vervoerskosten. ‘In andere cao’s is zo’n uitruil gewoon toegestaan’, zegt hij.

  Bron: FD, 21 juli 2015

 3. FNV doet onderzoek naar de betaling van arbeidsmigranten door uitzendbureau Aelbers op verschillende bouwplaatsen.
  Rijkswaterstaat, Heijmans, de Provincie Friesland, VolkerWessels, Boskalis, Hochtief en DIF profiteren van oneigenlijke constructies, aldus FNV Bouw.
  FNV heeft in de afgelopen maanden de beloning onderzocht van uitzendkrachten op bouwprojecten in Friesland, Den Bosch en bij grootschalige werkzaamheden aan de A1/A6 bij Diemen. Aelbers zendt honderden uitzendkrachten uit in de bouw, de buitenlandse uitzendkrachten worden onderbetaald, aldus de vakbond. “Er wordt onterecht gebruik gemaakt van de ET-regeling, een belastingfaciliteit voor buitenlandse werknemers.”
  ET-regeling
  FNV: “In de bouw zijn werkgevers verplicht de extra kosten voor huisvesting en vervoer van verafgelegen werken te vergoeden, ook aan uitzendkrachten.”
  Ook de Volkskrant meldt het bericht.
  In de reactie van uitzendkoepelorganisaties NBBU en ABU wordt verwezen naar het convenant tussen de Belastingdienst en de Uitzendbranche over de ET-regeling.
  Bron: FNV Bouw, 5 februari 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *