Ongeval vaak tijdens opstarten en afronden

DEN HAAG –
Ernstige arbeidsongevallen vinden vooral plaats tussen 09.00 en 11.00 uur en tussen 15.00 en 16.00 uur, blijkt uit een vrijdag verschenen onderzoek van de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie.

Vermoedelijk komt dat doordat mensen ‘s ochtends gehaast zijn om aan de slag te gaan en ‘s middags nog snel een klus willen afronden. Medewerkers in de industrie, de afvalbranche en de bouw krijgen het vaakst te maken met arbeidsongevallen. De ernstigste ongelukken gebeuren in de bouw doordat bouwvakkers van veelal onveilige steigers afvallen.

Vooral jongeren in de leeftijdscategorie vijftien tot en met 24 jaar lopen relatief veel ernstige verwondingen op. Dit geldt ook voor uitzendkrachten.

In de horeca vallen de meeste slachtoffers in het weekend. Voor de sector cultuur, sport en recreatie is de ongevalsdag de woensdag. In de landbouw, bosbouw en visserij vallen juist de meeste slachtoffers op maandag en dinsdag, aldus de inspectie.

Jaarlijks vinden er ruim 2000 ernstige arbeidsongevallen plaats. Het aantal dodelijke slachtoffers is de laatste vier jaar vrij constant en ligt rond de zestig per jaar

Een gedachte over “Ongeval vaak tijdens opstarten en afronden”

  1. Jaarlijks komen er bij de Inspectie SZW circa 5500 meldingen van klachten en signalen over mogelijke misstanden ten aanzien van wetten waarop de Inspectie SZW toezicht houdt. Daarnaast onderzoekt de Inspectie jaarlijks ruim 2000 ernstige arbeidsongevallen. In dit rapport zijn de arbeidsongevallen en klachten integraal geanalyseerd. De sectoren waarin in absolute zin de meeste arbeidsongevallen spelen zijn de sectoren industrie, bouwnijverheid en handel. Dit geldt ook voor de klachten. Een verschil is dat de meeste klachten in de bouwnijverheid voorkomen en de meeste ongevallen in de industrie. In relatieve zin vallen de meeste arbeidsongevallen bij het afvalbeheer en de bouwnijverheid. De meeste klachten en signalen die binnenkomen hebben betrekking op de inrichting van arbeidsplaatsen en gevaarlijke stoffen/biologische agentia. Daarnaast komen er ook veel klachten en signalen binnen over arbeidstijden, fysische factoren (lawaai, verlichting en temperatuur) en arbeidsmiddelen. Bijna 70% van de ongevalsmeldingen in 2014 (2375) is doorgezet naar een inspecteur voor nader onderzoek. Bij 93% heeft dit geresulteerd in een bezoek van de inspecteur aan het bedrijf of de instantie. Uit een verdere analyse van de onderzochte arbeidsongevallen blijkt dat de meeste slachtoffers per 100.000 arbeidsjaren vallen binnen de leeftijdscategorie 15-24 jaar. Bij analyse van de tijd van de arbeidsongevallen komt naar voren dat de meeste slachtoffers vallen in de periode van september t/m november, met oktober als hoogtepunt. Het tijdstip waarop het arbeidsongeval plaatsvindt, kent twee piekmomenten: tussen 09:00 en 11:00 en tussen 15:00 en 16:00.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *