Nog te veel dodelijke ongevallen op bouwplaatsen

Tot en met september zijn al tien bouwvakkers om het leven gekomen en waren er 317 ernstige ongevallen. Dit maakt de Inspectie SZW, de vroegere Arbeidsinspectie, bekend. Volgens FNV loopt er teveel ongekwalificeerd personeel op de bouwplaatsen.

Door een structureel tekort aan bouwvakkers wordt veel met onderaannemers, zzp-ers en buitenlandse werknemers gewerkt. Er lijkt wel een kleine verbetering te zijn, want in 2017 kwamen nog twintig bouwvakkers door ongevallen om het leven en in 2016 waren dat er zestien. Vanwege de bernst van het fenomeen is er dinsdag door bouwbedrijven, vakbonden en politici over gesproken tijdens de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken. “Er moet het nodige gebeuren om de veiligheid te verbeteren. Er ligt dan ook een grote opgave voor de sector”, zei algemeen directeur Fries Heinis van Bouwend Nederland.

Nul doden
Bouwend Nederland streeft naar nul doden op bouwplaatsen, maar erkent dat deze ambitie niet heel realistisch is. De Inspectie SZW constateert wel een lichte cultuurverandering op de bouwplaatsen. Er wordt vaker een veiligheidsfunctionaris aangesteld. Heinis ziet echter liever dat er wettelijk wordt vastgelegd wie verantwoordelijk is voor de veiligheid op bouwplaatsen. Hij vindt dat nodig omdat nu vaak sprake is van onoverzichtelijke situaties met hoofdaannemers en onderaannemers. Bovendien ziet hij regelmatig dat het op tijd afkrijgen van een project belangrijker wordt gevonden dan de veiligheid. Bouwend Nederland en de vakbonden werken nu aan een begrippenlijst om het voor buitenlandse bouwvakkers makkelijker te maken de veiligheidsregels te begrijpen.

BRON: BEVEILIGINGNIEUWS.NL

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *