Nieuwe werkwijze onderzoek klachten en signalen arbeidsomstandigheden

Vanaf die datum worden klachten en signalen in onderzoek gegeven die betrekking hebben op potentiële overtredingen die geclassificeerd zijn als “zware overtreding” (ZO) in de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving en als “overig direct beboetbaar feiten” (ODB) in de Beleidsregel boeteoplegging Arbeidstijdenwet en Arbeidstijdenbesluit 2013. Aan alle verzoeken om onderzoek van een vakbond, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging zoals bedoeld in artikel 24, lid 7, Arbeidsomstandighedenwet wordt door de Inspectie SZW zo spoedig mogelijk gehoor gegeven.

Klachten en signalen komen digitaal, telefonisch of schriftelijk binnen bij de Frontoffice van de Inspectie SZW. Indien ze op andere plaatsen binnen komen bij de inspectie worden ze doorgeleid naar de Frontoffice. De Frontoffice zet op basis van de hiervoor genoemde criteria de melding al dan niet uit voor onderzoek bij de aangewezen inspecteurs. De inspecteur neemt de klacht of het signaal zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 5 dagen in onderzoek. De niet in onderzoek genomen klachten en signalen worden meegenomen in de te maken risicoanalyses.
Een klacht is een melding die is ingediend door een werknemer, vakbond, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Een signaal is een melding afkomstig van alle anderen, zoals een andere toezichthouder, passant of concurrent. 

Meld hier uw klacht digitaal bij de Arbeidsinspectie

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *