Nieuwe Europese regelgeving voor persoonlijke beschermingsmiddelen

De Europese regelgeving omtrent Persoonlijke Beschermingsmiddelen staat op het punt om te veranderen. De huidige  PBM Richtlijn 89/EEG uit 1989 komt te vervallen en zal vervangen worden door de nieuwe  PBM Verordening. 

Op 20 januari j.l., heeft het Europees Parlement positief gestemd op het voorstel van de Europese Commissie en op 12 februari jl., is door de Raad van Europa het voorstel aangenomen. Het wachten is nu op de officiële publicatie in de Official Journal. Het voordeel van een verordening ( EU regulation) is dat de wetgeving direct geldt voor alle lidstaten, waarbij voor de Richtlijn (EU Directive) geldt dat deze eerst omgezet moet worden in lokale wetgeving, wat kan leiden tot verschil in interpretatie per land. De komende maanden wordt duidelijk wat de nieuwe wetgeving voor alle betrokkenen inhoudt. 

Voor belangstellenden lezen hier de voorlopige publicatie van de nieuwe PBM verordening (Regulation).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *