“Niemand vraagt om een ongeval” | Nieuwe veiligheidscultuur in de maak

Bron:Bouwendnederland.nl

Minder ongevallen op de bouwplaats. Dat is de missie van Bouwend Nederland waar Jack Ruibing, de nieuwe veiligheidsambassadeur van de branchevereniging, mee aan de slag gaat. Met zijn expertise op veiligheidsgebied gaat Ruibing Bouwend Nederland helpen veiligheid binnen de Bouw & Infra naar een hoger plan te tillen.

Helaas laten cijfers van de Inspectie SZW nog steeds veel (dodelijke) ongevallen zien in de bouw- en infrasector. “Het einddoel is duidelijk, maar om daar te komen heb je de mensen op de bouwplaats nodig. Het gaat om hun zelfbewustzijn”, legt Ruibing uit. “Maar hoe krijg je het voor elkaar dat zij echt zien, weten en denken wat zij doen? Met die zoektocht ben ik nu gestart. Door mijn veiligheidsachtergrond en expertise op innovatiegebied, zit veiligheid erin gebakken en kan ik mensen helpen; door – op basis van vertrouwen – te luisteren, bij te sturen en concrete aanwijzingen te geven.”

Ervaren rot

Door zijn loopbaan bij onder andere de Veiligheidsregio Haaglanden en de brandweer heeft Ruibing jarenlange ervaring met veiligheid. “Bij de brandweer is iedereen – van professional tot vrijwilliger – doordrenkt van het belang voor eigen en elkaars veiligheid te zorgen. Deze ervaringen en kennis die ik heb verzameld, ga ik inzetten om ook in de bouwsector een veiligheidscultuur te creëren.” Ruibing ziet namelijk veel parallellen. “Stoere jongens die allemaal denken ‘dat overkomt mij niet’ of ‘dat loopt zo’n vaart niet’. Totdat het wel gebeurt en de CEO de familie het ergste nieuws moet gaan vertellen. Geloof me, dat wil je echt niet.”

In gesprek

Ruibing zal veel op bouwplaatsen te vinden zijn “om direct met de mensen daar in gesprek te gaan en erachter te komen waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Door veiligheid bespreekbaar te maken en te benoemen hoe een ongeval in de toekomst kan worden voorkomen, kun je mensen behoeden voor blunders. Het gaat erom dat iemand weet wat hij doet, want niemand vraagt om een ongeval.” Veiligheid moet dus een vanzelfsprekendheid worden, maar dat kost tijd. “Daarom moet je stapsgewijs tot je einddoel komen”, legt Ruibing uit. “Het moet groeien, in begrijpelijke stappen.”

Bewust Veilig, Iedere Dag

Bouwend Nederland is in 2017, samen met een aantal ketenpartners, gestart met de Bewust Veilig dag; één dag per jaar wordt extra stil gestaan bij veiligheid. Half 2018 volgde de start van de campagne Bewust Veilig, Iedere Dag, als onderdeel van het meerjarenprogramma Veiligheid. Ruibing: “Met de campagne en het gelijknamige platform willen we werkgevers inspireren, ondersteunen en faciliteren om veiligheid binnen hun bedrijf op de kaart te zetten. Meest recent is de introductie van Bouwspraak; een set standaard woorden en gebaren die straks voor elke bouwplaats geldt waarmee werknemers, ondanks omgevingslawaai of een mogelijke taalbarrière, effectief kunnen communiceren en ongelukken kunnen worden voorkomen. Ook hebben we een toolbox laten ontwikkelen om het gesprek over veiligheid op gang te brengen en zo ook echt het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers te vergroten. En onlangs is een nieuwe mbo-module veiligheid aangeboden aan opleidingsbedrijven en roc’s in de bouw- en infrasector. Naast aandacht voor praktische vaardigheden focust deze lesstof zich sterk op gedrag en bewustwording rondom veiligheid.“ Ruibing onderstreept nogmaals dat het essentieel is om in een zo vroeg mogelijk stadium over veiligheid te spreken. “Opdrachtgevers en opdrachtnemers zullen in de ontwerpfase al met elkaar in gesprek moeten gaan over veiligheid. Daarom biedt Bouwend Nederland haar leden een ontwerptoets aan door een veiligheidsadviseur van Aboma.” Lees op BewustVeiligIedereDag.nl hoe je in je eigen bedrijf veiligheid meer op de kaart zet.


Vragen over veiligheid in de bouw?
j.ruibing@bouwendnederland.nl  

Meer informatie en tools:
www.bewustveiligiederedag.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *