Minister pakt onveiligheid aan bij bron

Minister Asscher wil strenger optreden tegen opdrachtgevers die onveilige en ongezonde bouwplaatsen in de hand werken. Concurrentie over letterlijk de ruggen van mensen kan volgens hem niet langer de bedoeling zijn.

In de bouwsector spelen opdrachtgevers een grote rol bij het garanderen van een veilige en gezonde werkplek, meent Asscher. Sterker nog: bij disproportionele prijsafspraken in een contract of een onrealistische planning werken opdrachtgevers risicos zelfs in de hand, signaleert de minister. Want, als opdrachtgevers niet vragen om veiligheidsvoorzieningen, gaat de bouwer ze ook niet aanbieden. Die is bang dat hij anders naast de pot piest op de vechtersmarkt. Of zoals Asscher verwoordt: Werkgevers staan soms voor een afweging tussen fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en het binnenhalen van werk voor hun werknemers.

Asscher noemt een paar voorbeelden. Zo zou veertig procent van de geconstateerde overtredingen bij woningcorporaties te wijten zijn aan opdrachtgevers. Ook in de bestratingsbranche en de wegenbouw zijn opdrachtgevers niet altijd op de hoogte van de veiligheidsregels, aldus Asscher.

Herinspectie
Levens laten afhangen van budgetten en deadlines kan niet de bedoeling zijn, vindt de minister. De huidige wettelijke verplichtingen in de bouw schieten volgens hem tekort. Soms kan alleen een boete worden opgelegd als bij herinspectie blijkt dat een waarschuwing niet heeft geleid tot naleving van de wet. Als bij herinspectie de papieren wel in orde zijn, vervalt het aanknopingspunt voor handhaving. Daarom zal een juridische exercitie plaatsvinden naar de mogelijkheden om de huidige verplichtingen voor opdrachtgevers in de bouw aan te scherpen en strengere sancties in te voeren.

Asscher komt ook met nieuwe regels in de asbestsector. Ook daar ontbreekt het volgens hem aan wetten die kunnen afrekenen met gemakzuchtige broodheren: zo moet een opdrachtgever beschikken over een inventarisatierapport, maar mag de Inspectie SZW daar tegelijkertijd niet op handhaven. Het Asbestverwijderingsbesluit kent bovendien geen bestuurlijke boetes.

Nieuw asbestregime
Overtredingen op het gebied van asbest kunnen verstrekkende gevolgen hebben voor de gezondheid van de betrokken werknemers. Hoewel er regels zijn, signaleert minister Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) dat hij tegen de brokkenmakers onder de opdrachtgevers eigenlijk nooit echt een vuist kan maken. Daarom wil de bewindsman in de regelgeving specifieke verplichtingen opnemen voor opdrachtgevers van asbestverwijdering. Op grond van die verplichtingen kunnen opdrachtgevers worden gesanctioneerd voor de volgende overtredingen

Het laten saneren zonder (volledig) inventarisatierapport

Het laten saneren zonder rapportoverdracht aan saneerder

Het laten saneren door een niet-gecertificeerd bedrijf

Het laten uitvoeren van werk door personeel dat niet-gecertificeerd is

Het niet melden van de werkzaamheden aan de Inspectie SZW

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *