Midden- en hoge risicobedrijven speerpunten Inspectie SZW

Door: Lianne Bouman | redactie HRpraktijk | 29 november 2012

Ondernemingen met midden- en hoge risico’s voor hun werknemers kunnen in 2013 en 2014 strenge controles van de Inspectie SZW verwachten. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde Jaarplan 2013 van de inspectie.

Om haar taak te kunnen uitvoeren, zet de Inspectie SZW ruim 1.100 medewerkers in. In het Jaarplan 2013, waarin de inspectie de risico’s heeft onderverdeeld in de categorieën hoog, midden en laag, geeft de inspectie onder meer de punten aan die in 2013 extra scherp in de gaten worden gehouden.

 

Categorieën hoge en midden risico’s

Wat de arbowetgeving betreft gaat bijzondere aandacht uit naar overtredingen met betrekking tot asbest- en valgevaarrisico’s. En met betrekking tot de Wet arbeid vreemdelingen (WAV), de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML) en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) wordt signalering van mogelijke arbeidsuitbuiting strafrechtelijk vervolgd.

 

Categorie lage risico’s

Denk niet dat als uw onderneming onder de categorie ‘lage risico’s’ valt, u de dans ontspringt. De Inspectie SZW richt zich weliswaar minder op controles bij u, maar de inspectie corrigeert of beboet u ook als u zich niet aan de wet- en regelgeving houdt, bijvoorbeeld als de inspectie schadelijk geluid of beeldschermwerk constateert. Of als u te weinig loon uitbetaalt of illegalen in dienst hebt.

 

Hogere boetes

Vanaf 1 januari 2013 gaan de boetes bij overtredingen van wetten fors omhoog. Nu is de boete nog 9.000 euro als de inspectie constateert dat werknemers op onveilige steigers werken. Vanaf 1 januari 2013 wordt deze boete verhoogd naar 18.000 euro. Werkgevers betalen in 2013 12.000 euro boete per illegale werknemer als zij voor de eerste keer de regels overtreden. Daarnaast kan de inspectie ondernemingen drie maanden (preventief) stilleggen (Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving).

 

Frauderende werknemers

Frauderende uitkeringsontvangers kunnen vanaf 1 januari 2013 een tien keer hogere boete krijgen dan nu het geval is. Zij moeten de ten onrechte verkregen uitkering terugbetalen en krijgen daarnaast datzelfde bedrag aan boete. Als iemand voor duizend euro fraudeert, krijgt diegene een boete van duizend euro. Bij een herhaling is de boete 150 procent van het bedrag dat ten onrechte is uitgekeerd, dus in dit voorbeeld 1.500 euro.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *