Met stappenplan het aanrijdgevaar in de bouw verminderen

Bron:arbo-online.nl

Aanrijdgevaar is één van de vijf grootste veiligheidsrisico’s in de bouw. Er gebeurden op bouwplaatsen nog te veel ernstige incidenten met manoeuvrerende voertuigen en machines.

Afgelopen jaren vonden er op onze bouwplaatsen zeer ernstige incidenten plaats met manoeuvrerende voertuigen en machines. Bij enkele aanrijdingen waren dodelijke slachtoffers te betreuren. De Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) vinden dat er meer moet worden gedaan aan het voorkomen van aanrijdingen door manoeuvrerende voertuigen en machines. Daarom hebben zij in overleg met betrokken organisaties een nieuw beleid opgesteld. Ook zijn diverse praktische hulpmiddelen beschikbaar gesteld om het beleid uit te leggen en te helpen implementeren.

Een van de hulpmiddelen is het Stappenplan Reductie Aanrijdgevaar.   Stappenplan nu in 6 talen beschikbaar Het stappenplan bleek door veel bedrijven, directies, management en veiligheidsfunctionarissen te worden gebruikt om aanrijdgevaar op bouwplaatsen structureel te helpen verminderen. In alle fases van de bouw. Dit stappenplan is nu in zes talen beschikbaar: Nederlands, Engels, Roemeens, Turks, Duits en Pools. Ze zijn gratis te downloaden. Klik hier voor het Stappenplan in het Nederlands.

Maatregelen op basis van de Arbeidshygiënische strategie

Het beleid Reductie Aanrijdgevaar richt zich op het verkleinen van het risico op een aanrijding door zoveel mogelijk te voorkomen dat een voertuig/machine en een persoon tegelijkertijd werken op dezelfde plek. Hiervoor worden maatregelen genomen op basis van de Arbeidshygiënische strategie.
Je kunt pas naar de volgende stap als je de stap ervoor door zwaarwegende redenen (technisch, uitvoerend en economisch) niet kan nemen. Je mag wel maatregelen uit verschillende stappen combineren. De afweging voor het nemen van elke stap verantwoord je in de project RI&E.

Meer weten? Ga naar www.reductieaanrijdgevaar.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *