Melkveesector wil minder ongelukken op bedrijf

Bron:boerderij.nl

De gezamenlijke melkveehouderij- en zuivelorganisaties willen het aantal ongevallen in de bedrijfstak beperken.

Daarom is een driejarig project opgezet dat zal starten tijdens de Veilig op 1-week van 16 tot en met 20 september. Het project wordt georganiseerd door het Platform Zero Accidents. Dit is een initiatief van de bestuurlijke partijen rond Stigas en een brede groep partners uit de groene en agrarische sectoren, ondersteund door RIVM en de Inspectie SZW. Het is gericht op het terugdringen van het aantal ongevallen in de groene en agrarische sectoren. Vanuit de melkveehouderij wordt het gesteund door NMV, LTO Nederland, NAJK, NZO en ZuivelNL.

Doel van het project is een veilige werkvloer voor melkveehouders, hun familieleden, personeel en bezoekers. ZuivelNL financiert het.

Veel ongelukken met ernstige afloop

De aanleiding is het hoge aantal ongelukken in de agrarische sector, vaak met ernstige afloop. Het werken met vee en machines kent risico’s, maar hoeft niet gevaarlijk te zijn. ZuivelNL noemt 5 redenen waarom het nodig is aandacht te besteden aan veiligheid in de melkveehouderij:

  1. In de afgelopen 10 jaar lag het gemiddelde in de agrarische sector op 15 dodelijke ongevallen per jaar. Relatief gezien gebeuren de meeste ongelukken in de melkveehouderij en het loonwerk. Uit onderzoek blijkt dat ieder dodelijk ongeval in de praktijk zo’n 30 ongevallen met ernstig letsel weerspiegelt. Dit betekent dat jaarlijks gemiddeld ook 450 ongevallen met ernstig letsel plaatsvinden. Daarmee zijn de dodelijke ongevallen dus het topje van de ijsberg.
  2. De meeste ongelukken gebeuren op het familiebedrijf, waar vaak jongeren of ouderen slachtoffer zijn.
  3. De aard van de ongelukken heeft vaak te maken met: dieren (omgang met stier, bekneld raken), rijdende machines (aangereden of overreden worden), bewegende onderdelen (gegrepen worden), onderhoud van machines en gebouwen (onderdelen die losschieten, vallen van of door het dak).
  4. De automatisering neemt toe en daardoor ook het aantal machines op het erf. Dit verhoogt het risico op ongevallen.
  5. Ook de toename van stress (o.a. door de toegenomen regeldruk), een hoge werkdruk en lage inkomenspositie zijn van invloed op de veiligheid op het boerenbedrijf.

Prijsvraag

De initiatiefnemers willen de veiligheid op het boerenerf vergroten door melkveehouders bewuster te maken van het belang van veilige werkomstandigheden. Met communicatie, praktische hulpmiddelen, een prijsvraag en interactieve bijdragen aan ledenbijeenkomsten willen de partijen het bewustzijn rond veiligheid op en rond het erf verhogen en het proactief handelen bij onveilige situaties stimuleren. Op de avonden komen veiligheidsdeskundigen aan het woord en melkveehouders die eerder een ongeval hebben meegemaakt. Zij zijn de zogenaamde ambassadeurs van het project. Bij de uitvoering van het project zijn veel medewerkers van NMV, LTO Nederland en NAJK betrokken, die zelf ook actief zijn op het eigen melkveebedrijf.

Klik hier voor het oorspronkelijke artikel met bijbehorende filmopnames.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *