Meeste dodelijke bedrijfsongevallen door rijdende machines

Bron: greenity.nl
Het aantal dodelijke ongelukken in de agrarische en groene sector staat in juni al op 8. In heel 2017 waren er 7 dodelijke bedrijfsongevallen, zo meldt Stigas. In de agrarische en groene sector vallen er gemiddeld zestien doden per jaar. Dit aantal is een gemiddelde van de afgelopen 10 jaar, namelijk van 2008 tot en met 2017.

Grootste risico’s
De meest voorkomende ongelukken die van 2008 tot en met 2017 plaatsvonden, namelijk ruim 42 procent, kwam doordat mensen overreden werden door een rijdende machine of omdat ze onder een kantelende machine kwamen. In totaal ging het om 65 mensen. Op nummer twee van de risico’s staat ‘vallen van een hoogte of dood door vallende voorwerpen’; 16 mensen lieten het leven door een val en 18 mensen werden gedood door een vallend voorwerp.
Verder kwamen in die periode 17 mensen om tijdens het contact met dieren en 15 mensen werden gedood terwijl ze met machines werkten en ze bekneld raakten in draaiende onderdelen van machines. De laatste tien jaar kwamen 8 mensen om door bedwelming door mestgassen. 14 mensen kwamen om andere dan de hiervoor genoemde oorzaken om het leven.

Verkeersongevallen buiten beschouwing
Uit een rapport ‘Duurzaam werken in agrarische en groene sector’ van Stigas over 2016 blijkt dat het aantal dodelijke slachtoffers gedurende de jaren niet substantieel is gedaald. Stigas registreert het aantal dodelijke ongevallen in de agrarische en groene sector en stemt dit jaarlijks af met de gegevens van de Inspectie SZW (I-SZW). De registratie is gebaseerd op ongevallen gerapporteerd in de publieke media. Dit is een bron van informatie over aantallen, directe oorzaken en betrokkenen. Stigas registreert niet alleen de ongevallen onder zelfstandigen en werknemers, maar ook onder gezinsleden en bezoekers van het erf. Verkeersongevallen met landbouwvoertuigen blijven hierbij overigens buiten beschouwing.

Stigas en de Arbeidsinspectie zien dat met name jongeren en ouderen vaker een (dodelijk) ongeval overkomt. Als wordt gekeken naar de verdeling van dodelijke ongevallen naar sector ziet Stigas dat in absolute zin het mechanisch loonwerk, en de dierhouderij (het melkvee/graasdieren) hoog scoren, gevolgd door de akkerbouw- en vollegrondteelt. Verder is de ondernemer zelf vaak slachtoffer en lopen uitzendkrachten ook een groter risico.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *