Meertalige toets voor veiligere bouwplaats

bron: Bouwendnederland
Wie op een bouwplaats van Dura Vermeer aan de slag wil, moet binnenkort eerst met goed gevolg een veiligheidstoets hebben afgelegd. Voor eigen medewerkers geldt dit met ingang van april, maar vervolgens zal de toets ook verplicht worden gesteld aan leveranciers en medewerkers van onderaannemers. “In meerdere talen, zodat iedereen de test in z’n eigen taal kan doen”, verduidelijkt KAM-manager (kwaliteit, arbeidsomstandigheden, milieu) Ronald de Groot.

Doel van de toets is de veiligheid op alle bouwplaatsen van Dura Vermeer verder te verhogen. Maar De Groot verwacht dat de toets dankzij ‘olievlekwerking’ ook zal bijdragen aan (nog) veiliger werken in de hele sector.

Kaf van het koren

De veiligheidstoets maakt deel uit van de Uniforme Poortinstructie die (bouw)bedrijven en organisaties aangesloten bij de Governance Code Veiligheid in de Bouw vanaf 2018 op bouwplaatsen gaan hanteren. “Het kaf van het koren scheiden”, zo omschrijft De Groot de rol van de toets. Juist nu de bouw weer aantrekt, met meer uitzendkrachten en zzp’ers op de bouwplaats, zijn standaard veiligheidsprocedures volgens hem essentieel. “Als bedrijf hadden we op grotere projecten al een eigen toegangsbeveiligingssysteem, waarbij mensen eerst een filmpje over tien gedragsregels moesten bekijken gevolgd door ook een toets voordat ze de bouwplaats op mochten. Met standaard veiligheidsinstructies voor al die handjes van overal, brengen we veilig werken op de bouwplaats weer een stap verder.”

Eng

“Werk veilig of werk niet”, waarschuwt bestuursvoorzitter Job Dura in de nieuwe veiligheidsfilm die het bedrijf presenteerde op de Bewust Veilig Dag 2018 op 16 maart. De korte film toont de impact van een ernstig ongeval op twee mensenlevens. Centrale boodschap: “Het kan en moet beter”. Waarbij de Dura-CEO voor de camera stelt dat er meer ruimte moet komen voor het bespreekbaar maken van veiligheid: “Je bent een held als je veiligheid bespreekbaar maakt”. De Groot: “Job wil gewoon een organisatie waarin iedereen elkaar durft aan te spreken op veiligheid ongeacht ieders functie en dat men dat ook van elkaar accepteert. Dat kan eng zijn, want de bouw is vanouds sterk hiërarchisch. Maar bijvoorbeeld een timmerman die een voorman of projectleider op een gevaarlijke situatie wijst, is voor Job een held.”

Cultuuromslag

De veiligheidsfilm is onderdeel van Dura Vermeers nieuwe veiligheidsprogramma ‘Zien – Handelen – Leren’. Dat is bedoeld als verdiepingsslag van de campagne ‘Samen Veilig’ waarmee het bedrijf in 2014 startte om het aantal ongevallen op de bouwplaats naar beneden te brengen. De Groot: “Als organisatie zijn we ons toen gaan richten op een bedrijfscultuur waarbij medewerkers gevaarlijke situaties niet alleen melden maar ook bespreekbaar maken. Dit in combinatie met elkaar aanspreken. Want daarmee voorkom je meer omgevallen, leerde ons destijds een inventarisatie van eerdere incidenten.” Hij spreekt van een cultuuromslag: “Met Zien – Handelen – Leren gaan we daar als bedrijf weer een stap verder in. Kern van dit concept is het tonen van een proactieve houding: zie je iets, onderneem dan actie en deel vervolgens je ervaring. En we gaan ermee door, ook al kost het misschien nog wel tien jaar.”

Gouden helm

Een medewerker die een gevaarlijke situatie aankaart, wordt daarvoor beloond, licht De Groot ook toe. Bijvoorbeeld met een bos bloemen en een restaurantvoucher of met een ‘gouden helm’. De in 2014 gestarte campagne leverde het bedrijf al een mooi resultaat op: het aantal ongevallen met verzuim is sindsdien meer dan gehalveerd. Collega-bouwbedrijven die zijn aangesloten bij de Governance Code zagen het aantal ongevallen ook fors dalen, geeft De Groot aan: “Samen hebben we ook vaak brainstormsessies over veiligheidsoplossingen.” Maar die gunstige ontwikkeling is volgens hem geen reden voor achteroverleunen. “Grote bouwbedrijven zitten nu allemaal met een IF (Frequente Index) van rond de vier, dus vier letselongevallen per miljoen gewerkte uren. Maar het doel is nul. Al moeten we wel reëel zijn en accepteren dat aan werken op een bouwplaats nu eenmaal een zeker risico zit. Als Dura Vermeer zeggen we dat als we uitkomen op een IF van twee in combinatie met een laag gemiddeld ongevalsverzuim, we ons op de borst mogen kloppen. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat voorkombare ongevallen voorkomen moeten worden.”

Olievlek

Kleinere aannemers zonder veiligheidsdeskundigen, zullen, verwacht De Groot, op het gebied van veiligheid gaan ‘meeliften’ met de grote bouwbedrijven. “Doordat ze als onderaannemer ook te maken krijgen met onze veiligheidsvoorschriften en hun mensen ook eerst moeten slagen voor de veiligheidstoets. Die werkt dus als een soort olievlek.“

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *