Meer slachtoffers door bedrijfsongevallen

bron: ANP Binnenland
Door arbeidsongevallen bij Nederlandse bedrijven zijn vorig jaar zeventig mensen om het leven gekomen. „Maar liefst negentien slachtoffers meer dan een jaar eerder”, concludeerde inspecteur-generaal Marc Kuipers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het dinsdag gepubliceerde jaarverslag van de inspectie SZW.

Het totale aantal arbeidsongevallen kwam vorig jaar uit op 2500: 14 procent meer dan in 2015. „Dat is zorgelijk”, concludeert Kuipers. „Niet alleen door de groei, maar ook omdat het cijfers zijn die maar een deel van de waarheid laten zien: bijna de helft van de meldingsplichtige arbeidsongevallen werd vorig jaar niet gemeld.” De inspecteur-generaal noemt dat „een schandalig aantal”.

De oorzaken van de ongevallen zijn volgens Kuipers divers. „Winst gaat boven veiligheid, tijdelijke werknemers krijgen onvoldoende instructies of beheersen het Nederlands onvoldoende”, somt hij op. De overheid en het bedrijfsleven hebben volgens de inspecteur-generaal de morele plicht om te leren van dodelijke ongevallen.

Uit het jaarverslag blijkt verder nog eens dat uitzendkrachten aanmerkelijk meer risico lopen dan werknemers in vaste dienst. De kans op een ongeval is bij dergelijke flexibele krachten zelfs twee keer zo hoog. „Dit was uit eerder onderzoek ook gebleken”, voegde de inspectie toe.

Ook lopen werknemers in sommige bedrijfstakken een verhoogd risico. „In de bouw worden al jaren de meeste dodelijke slachtoffers geregistreerd”, stelde de dienst. „In 2016 overleden zestien slachtoffers, in 2015 waren dat er negen, in 2014 twintig en in 2013 25.”

2 gedachten over “Meer slachtoffers door bedrijfsongevallen”

 1. Toename aantal arbeidsongevallen: 2500 meldingen in 2016

  22 mei 2017

  Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft het jaarverslag van de Inspectie SZW gepubliceerd over het aantal arbeidsongevallen. In totaal kwamen in 2016 2500 meldingen binnen van een bedrijfsongeval.

  Zorgelijke groei aantal arbeidsongevallen

  Van die meldingen zijn er 70 waarbij sprake was van een dodelijke afloop.
  “Maar liefst negentien slachtoffers meer dan een jaar eerder”, concludeerde inspecteur-generaal Marc Kuipers van SZW.
  Het totaal aantal meldingen lag in 2016 14 procent hoger dan een jaar eerder.
  Volgens Kuipers is dat zorgelijk: “Niet alleen door de groei, maar ook omdat het cijfers zijn die maar een deel van de waarheid laten zien: bijna de helft van de meldingsplichtige arbeidsongevallen werd vorig jaar niet gemeld.”


  Uitzendkrachten hebben twee keer zoveel kans op een bedrijfsongeval

  Risicogroepen

  De oorzaken voor de ongevallen lopen sterk uiteen. Maar over het algemeen wordt te weinig geïnvesteerd in veiligheid en lopen vooral tijdelijke krachten extra risico’s doordat ze weinig instructies krijgen of het Nederlands niet goed beheersen.
  Uitzendkrachten lopen zelfs twee keer zoveel kans om een bedrijfsongeval mee te maken.

  Het grootste aantal dodelijke slachtoffers valt al jaren in de bouw. “In 2016 overleden zestien slachtoffers, in 2015 waren dat er negen, in 2014 twintig en in 2013 25.”

  Bron: ANP

 2. Inspectie: toename arbeidsongevallen is ‘schande’

  In 2016 zijn door arbeidsongevallen in Nederland 70 werknemers omgekomen. Dat zijn 19 dodelijke slachtoffers meer dan in 2015. Het totale aantal arbeidsongevallen kwam vorig jaar uit op 2500. ‘Een schandalig aantal’, zegt inspecteur-generaal Kuipers van het ministerie van SZW.

  Het jaarverslag 2016 van de Inspectie SZW vermeldt in cijfers de keerzijde van de aantrekkende economie. Maar de stijging van het aantal arbeidsongevallen was nog groter dan de groei van de economie en de bedrijvigheid verklaren.

  Een toename van 14 procent

  ‘Productie mag nooit boven mensen gaan, maar toch is dat vaak nog het geval’, zo constateert inspecteur-generaal Marc Kuipers in het jaarverslag. ‘De oorzaken van de ongevallen zijn talrijk. Winst gaat boven veiligheid, tijdelijke werknemers krijgen onvoldoende instructies of beheersen het Nederlands onvoldoende.’

  Kuipers wijst op de groei van het aantal ongevallen: in 2016 was er een toename van 14 procent vergeleken met 2015. ‘Dat is zorgelijk. Niet alleen door de groei, maar ook omdat het cijfers zijn die maar een deel van de waarheid laten zien. Bijna de helft van de meldingsplichtige arbeidsongevallen werd vorig jaar niet gemeld. Bewust of onbewust: het gaat om een schandalig aantal.’

  Bij de bedrijven waar zich de afgelopen drie jaar een meldingsplichtig ongeval heeft voorgedaan, heeft 30 procent van de werkgevers dat niet gemeld. 68 procent heeft dat wel gedaan en 2 procent van de werkgevers weet niet of het arbeidsongeval is gemeld.

  Industrie, bouw, handel en afvalbeheer

  De inspectie zegt de hoogste groeicijfers in ongevallen te zien in de hoogrisico-sectoren industrie, bouw, handel en afvalbeheer. Er is sprake van een optelsom van een grotere risicopopulatie, grotere tijdsdruk en onvoldoende snelle beschikbaarheid van de juiste vakmensen.

  Wat vakbonden al eerder hebben aangegeven wordt in het jaarverslag van de Inspectie SZW bevestigd: uitzendkrachten hebben een twee keer zo hoge kans op een ongeval als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij een werkgever. Op grond van de beschikbare data kan de inspectie niet stellen dat zzp’ers een hoger risico lopen.

  Er wordt beter overlegd over arbobeleid

  In het jaarverslag 2016 concludeert de inspectie dat het in 2016 beter ging met de naleving van de systeembepalingen uit de Arbowet. Er wordt beter overlegd over arbobeleid met werknemers, en de aanwezigheid van bedrijfshulpverlening en een preventiemedewerker scoren volgens de inspectie ‘significant beter’ dan in 2014.

  De licht neergaande trend van de laatste jaren in de naleving van de systeembepalingen lijkt daarmee tot stilstand gekomen, denkt de inspectie.

  Arbeidsrisico’s beheersen

  Bedrijven die de arboverplichtingen beter naleven blijken ook duidelijk vaker hun arbeidsrisico’s te beheersen. Vooral het hebben van een RI&E met plan van aanpak en goede betrokkenheid van medewerkers bij arbobeleid zijn hierbij belangrijke aspecten, zo blijkt uit de monitorrapportage ‘Arbo in Bedrijf 2016’ van de Inspectie SZW.

  Afwijkend van de positieve trend is volgens de rapportage het beheersen van risico’s rond machineveiligheid. In 2016 was bij 41% van de bedrijven sprake van machineveiligheid als arbeidsrisico. Dat risico werd minder goed beheerst dan tijdens de vorige meting: in 2016 beheerste 25% van de bedrijven waar met machines gewerkt wordt dit risico niet adequaat, tegen 18% in 2012.

  Daar staat volgens de rapportage wel weer tegenover dat meer bedrijven maatregelen nemen om werkstress te voorkomen, door meer aandacht voor onder meer werkdruk, arbeidsdiscriminatie, seksuele intimidatie, pesten en agressie en geweld.

  Lees ook:

  Alles weten over de regels? Volg de incompany training De nieuwe Arbowet in jouw praktijk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *