Meer ernstige ongevallen in de bouw

Op de Nederlandse bouwplaatsen hebben zich vorig jaar liefst 470 ernstige ongelukken voorgedaan, een stijging van 11% ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW waar vakblad Cobouw de hand op heeft weten te leggen. De inspectie zoekt de verklaring in een toename van het aantal flexwerkers op de bouwplaats.

Meer ernstige ongevallen in de bouw

Vorig jaar vielen er in totaal 16 doden in de bouw, zo meldt Cobouw, net als am: een uitgave van Vakmedianet. Het aantal dodelijke slachtoffers nam daarmee in een jaar tijd met 77% toe.

Stijgend aantal flexwerkers

De Inspectie SZW zoekt de verklaring voor de toename vooral ook in het stijgend aantal uitzendkrachten, zzp’ers en buitenlandse werknemers dat in de bouw actief is. “We zien op de bouwplaatsen dat er steeds meer bouwvakkers rondlopen waarvoor niet duidelijk is geregeld wie er voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Ook ontbreken goede samenwerkingsafspraken tussen de partijen”, laat de toezichthouder weten.

Eén veiligheidscontroleur

Zij ziet het liefst dat er op drukke bouwplaatsen één iemand wordt belast met de controle op de totale veiligheid. De Arbowet schrijft dat momenteel niet dwingend voor. Wel regelt deze dat elke werkgever op zich in een veiligheids- en gezondheidsplan aangeeft hoe de veiligheid wordt gegarandeerd.

bron:AMWEB.nl
Eerste publicatie door Robert Paling op 17 mrt 2017

5 gedachten over “Meer ernstige ongevallen in de bouw”

 1. Bouw veilig vanaf h et ontwerp
  bron:arbo-online.nl
  24-03-2017

  Sinds 1 januari van dit jaar is het Arbeidsomstandighedenbesluit binnen de bouwsector verscherpt. Zo komt de verantwoordelijkheid voor veiligheid nog sterker te liggen bij de opdrachtgever.

  Alleen al in het eerste halfjaar van 2016 vielen er in de bouw 56% meer doden dan in het jaar ervoor. Het aantal arbeidsongevallen steeg met 14%.

  Uit een groot onderzoek van het ministerie van SZW bleek dat de huidige bouwprocesbepalingen te veel ruimte laten voor interpretatie. Dat leidde tot negen verbeterpunten die de basis vormden voor de aanpassing van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

  Wie is er juridisch aansprakelijk bij ongevallen?

  Wie is er bij arbeidsongevallen juridisch aansprakelijk? “Tot nu toe was dat altijd ingewikkeld”, zegt Edgar Hougee, veiligheidskundige bij totaalleverancier Wiltec PBM en Veiligheid. “Want niet alleen is er de opdrachtgever, bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie, maar ook heb je te maken met een aannemer, onderaannemers en zzp’ers. De verantwoordelijkheid ligt nu voortaan heel duidelijk in de keten, waarbij de opdrachtgever in de basis aansprakelijk is.”

  “Opdrachtgevers spelen bij veilig werken een grote rol”, zegt Hougee. “Zij kunnen immers van begin tot einde van een opdracht invloed uitoefenen. Daardoor kunnen ze nadenken over een preventieve aanpak, waarbij arbeidsveiligheidsrisico’s kunnen worden weggenomen. Met deze aanscherping worden problemen bij de bron aangepakt – in de ontwerpfase – in plaats van achteraan de keten, waarbij zij die het werk uitvoeren staan blootgesteld aan arbeidsrisico’s.”

  Belangrijke beslissing bij aanbesteding: de architect

  Tot nu toe lagen de prioriteiten in die ontwerpfase vaak anders. “Bij aanbestedingen kijken opdrachtgevers vaak naar de prijs”, stelt Hougee. “Veiligheid heeft binnen de bouw vaak een ondergeschikte rol ten opzichte van snelheid.” Een andere belangrijke beslissing bij de aanbesteding, is de keuze voor de architect. “Die architect is vooral geïnteresseerd in esthetiek en duurzaamheid. We maken vaak mee dat het thema ‘veiligheid’ niet hoog op de agenda staat, niet bij het bouwproces en ook niet bij het toekomstig onderhoud.” Hougee hoopt dan ook dat de aanscherping van het Arbobesluit ervoor zorgt dat veiligheid in de opdracht wordt meegenomen. “Nu de opdrachtgever heel duidelijk verantwoordelijk is, hoop ik dat hij in de basis, naast een revolutionair ontwerp, vooral beschikt over een veilig ontwerp. Dan dwing je ook de architecten om na te denken”.

  Twee veiligheidscoördinatoren bij ieder bouwproject

  De aanscherping van het Arbobesluit kent volgens Hougee meer positieve kanten. Bij ieder bouwproject zijn voortaan twee veiligheidscoördinatoren betrokken: de ontwerpcoördinator en de coördinator bij de uitvoering. De ontwerpcoördinator speelt vooral een rol in de eerste fase. “Die schuift aan bij de opdrachtgever, architect en aannemer”, aldus Hougee. “Tot nu toe ging het bij die gesprekken vaak vooral over efficiëntie. Maar zo’n ontwerpcoördinator zet natuurlijk zijn eigen punten op de agenda. Hoe kunnen we veilig werken volgens de arbeidshygiënische strategie? Kunnen we bijvoorbeeld gebruik maken van geprefabriceerde, voorgemetselde wanden, zodat er minder lang op hoogte hoeft te worden gewerkt? En zo nee, zijn er nog andere maatregelen te nemen en welke valbeveiliging is het meest geschikt?”

  Vervolgens gaat het bouwproject starten en komt de andere coördinator in beeld: de uitvoerend coördinator. Volgens Hougee kijkt die naar veiligheid met een brede blik: “Het is mogelijk dat jij als metselaar opeens iemand naast je hebt staan die staat te lassen. Een lasser heeft te maken met heel andere risico’s dan jij als metselaar. Daar ligt een taak voor de uitvoerend coördinator, om op voorhand de risico’s van alle werkzaamheden naast elkaar te leggen. Hij stelt een overkoepelend plan op voor veiligheid en gezondheid, het zogeheten V&G-plan. Hij gaat op zoek naar de knelpunten, en zorgt in samenspraak met de betrokken partijen voor een arbeidsveilige oplossing.”

  Campagne ‘Samen maken we werkend Nederland veilig’

  Maar hoe gaat bouwend Nederland de veranderingen invullen? “Wiltec wil bedrijven ondersteunen bij het implementeren van het V&G-plan”, zegt Hougee. “Dit jaar hebben wij onszelf de missie gesteld om de arbeidsongevallen terug te brengen tot nul. Maar daar hebben we partners uit de bouw voor nodig. Tijdens de Bouwbeurs begin februari dit jaar hebben we diverse partijen uit Bouwend Nederland gesproken. Toen hebben we geconstateerd dat ‘Veilig denken en werken’ in de Bouwbranche nog in de kinderschoenen staat ten opzichte van ‘Veilig denken en werken’ in de industrie. In onze campagne ‘Samen maken we werkend Nederland veilig’ willen we partijen aan elkaar verbinden en gaan voor process safety. Van ontwerp tot uitvoering.”

  Edgar Hougee | veiligheidskundige bij Wiltec, http://www.wiltec.nl.

 2. Meer ernstige ongevallen in de bouw

  Dat er weer meer gebouwd wordt, is fijn voor bouwondernemers. Maar dat er dan ook meer ongevallen te melden zijn op de bouwplaats, is minder fijn. Met goede beschermingsmiddelen, heldere communicatie en goed toezicht, kunnen veel ongevallen voorkomen worden.

  Vorig jaar deden zich op de Nederlandse bouwplaatsen maar liefst 470 ernstige ongelukken voor, een stijging van 11% ten opzichte van 2015. De toename in het aantal dodelijke slachtoffers bedroeg zelfs 77%. Deels is dat te verklaren uit de stijging van de bouwproductie. Daarnaast denkt de Inspectie SZW dat ook de toename van het aantal flexwerkers op de bouwplaats meespeelt. Bouwplaatsen zijn soms een verzamelplaats van leidinggevenden, werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers. Dan zijn afstemming, toezicht en samenwerking cruciaal. Bovendien worden er naast Nederlands ook andere talen gesproken zoals Pools, Roemeens en Engels. Dat leidt tot misverstanden in de communicatie. Ook daarvoor moet aandacht zijn.

  Extra aandacht
  Als werkgever in de bouw moet u in een veiligheids- en gezondheidsplan aangeven hoe de veiligheid wordt gegarandeerd. Veel ongevallen in de bouw worden veroorzaakt door vallen en verstappen of medewerkers worden getroffen door een vallend voorwerp. Ook onprofessioneel gebruik van machines, gereedschap en voertuigen leiden tot ongevallen. Extra aandacht is voor valbeveiliging, machineveiligheid en juist gebruik van steigers, trappen en gereedschap is dus nodig, evenals maatregelen om te voorkomen dat er voorwerpen van steigers afvallen.

  Communicatie en toezicht
  Bouwvakkers dragen soms hun helm niet of halen de beschermingskap van een machine omdat dat makkelijker werkt. Zij laten spullen slingeren of dichten een gat in de vloer niet goed af, waardoor anderen struikelen of vallen. Toezicht, voorlichting, instructies en communicatie zijn dan ook cruciaal voor ieders veiligheid. Werk daarom aan een cultuur waarin het normaal is om elkaar aan te spreken.

  Lagere kosten
  Als de veiligheid centraal staat in de werkprocessen is dat niet alleen goed om ongevallen te voorkomen. Het dwingt ook tot kwalitatief goed werken, het disciplineert en stimuleert samenwerken. Als de houding, het gedrag, de communicatie en de samenwerking verbeteren, dalen bovendien de faalkosten.

  Verzekeringen doorlichten
  Op 28 april 2017 is het weer de Internationale Dag van de Veiligheid. Misschien een mooie aanleiding om opnieuw de veiligheid onder de loep te nemen. Wij zijn dan graag uw partner en lichten de verzekeringen door, zoals de collectieve ongevallenverzekering en de inkomensverzekeringen zijn ziekte en arbeidsongeschiktheid. Neem contact op met ons kantoor en maak een afspraak.

  bron:Lussenburgadvies.nl
  22-03-2017

 3. ‘Meer aandacht nodig voor veiligheid bouwpersoneel bij hijskranen’

  Het is slecht gesteld met de veiligheid onder torenkranen en mobiele kranen op bouwplaatsen. Er valt regelmatig materiaal van de kraan en er gebeuren vaak bijna-ongelukken.

  Dat concluderen vakbond FNV en Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) na een enquête onder 378 kraanmachinisten.

  Ruim 40 procent van de respondenten heeft in de afgelopen zes maanden meegemaakt dat een last loskwam nadat die verkeerd was vastgemaakt. Slechts 7 procent is tevreden over het vakmanschap van de aanpikkelateur, degene die op de grond het materiaal aan de kraan bevestigt en het hijsen begeleidt.

  FNV en HZC pleiten voor meer aandacht en een verplichte vakopleiding voor de aanpikkelateur. “Onderaannemers positioneren te vaak een eigen mannetje onder de kraan, om hun eigen klus het eerst te laten doen. Dat moet niet meer kunnen”, aldus Janna Mud van FNV.

  In de cao Bouw & Infra staat een aanbeveling voor een goed opgeleide aanpikkelateur. “Die aanbeveling moet veel strakker worden gevolgd. Niet meer op basis van vrijwilligheid, maar verplicht”, aldus Mudd.

  Daarnaast pleiten FNV en HZC voor een verbetering van de arbeidsomstandigheden van kraanmachinisten. Die zouden te weinig tijd voor lunchpauze, sanitaire stops en inspectie van materiaal tijdens werktijd krijgen.

  Door: NU.nl

 4. Werkgevers én werknemers samen voor veilige bouw

  Door Pim Nusselder , 17 maart 2017

  “Ieder ongeluk is er één te veel. Het aantal ongevallen moet drastisch worden teruggebracht” aldus voorzitter Maxime Verhagen in EenVandaag bij de lancering van ‘Bewust Veilig’.

  “Dat veiligheid een topprioriteit heeft, onderstrepen we vandaag. Dat we deze eerste editie van ‘Bewust Veilig’ houden met deelname van ruim 150 bouwbedrijven, op 2650 locaties en met deelname van bijna 50.000 medewerkers, toont aan dat het breed leeft in onze sector. Dit doen we vanaf nu elk jaar op de derde vrijdag in maart. Maar ook op alle andere werkdagen willen we dat zowel werkgevers als werknemers elk hun eigen verantwoordelijkheid zo goed mogelijk kunnen nemen.”

  Ook laten FNV en HZC vandaag aan het begin van de avond nog een rapport verschijnen naar aanleiding van een enquête onder kraanmachinisten, over onveilige situaties op de bouwplaats. Ze maken zich zorgen over de gebrekkige kennis en vakmanschap van bouwvakkers die bouwmaterialen moeten bevestigen aan de kraan.

  Richtlijn

  Verhagen: “We kennen het rapport niet, FNV en HZC wilden het ons vooraf niet geven. Dat maakt het onmogelijk om er op voorhand op te reageren. Maar wat torenkranen betreft hebben we er niet voor niets voor gezorgd dat er een Richtlijn Torenkranen kwam, inclusief de bepalingen over de kennis en kunde van de hijsbegeleider.”
  “Een bouwplaats brengt nu eenmaal risico’s met zich mee. Een veilige werkplek lukt dus alleen wanneer iedereen er bewust mee bezig is. Dat begint bij goede scholing, dat gaat verder via het bijhouden van je vakkennis en natuurlijk het dagelijks goed toepassen van wat je leert. Het is dus een verantwoordelijkheid die bij werkgevers én werknemers ligt.
  Samen met onze leden willen we ervoor zorgen dat bouwvakkers, wegwerkers en installateurs veilig de dag doorkomen, en aan het einde van hun werktijd weer gezond naar huis gaan."

  http://www.bewustveilig.com

 5. VolkerWessels doet mee aan 1e nationale veiligheidsdag in de bouw

  Persberichten

  VolkerWessels staat deze derde vrijdag van maart stil bij veiligheid in de branche. Alle 120 VolkerWessels-ondernemingen doen mee met de 1e nationale veiligheidsdag in de bouw. Na het succes van de landelijke VolkerWessels veiligheidsdag van 2016 heeft VolkerWessels besloten om aan te sluiten bij de veiligheidsdag van Bewust Veilig – een initiatief van Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Aannemersfederatie. VolkerWessels wil hiermee een sterk signaal geven aan haar medewerkers en ketenpartners: ‘We werken veilig of we werken niet’.

  Risicobewust aan het werk

  Veiligheid is één van de kernwaarden van VolkerWessels. We willen dat al onze medewerkers aan het einde van een werkdag veilig thuis komen. Om dit te bereiken is veilig werken van groot belang. Het herkennen en erkennen van risico’s tijdens je werk is daarbij cruciaal. Het gaat dan niet alleen over de veiligheidsrisico’s in het werk, maar ook over risico’s op het gebied van gezondheid en welzijn. Ook die dingen bepalen of je veilig thuiskomt na een werkdag. Het herkennen en erkennen van zulke risico’s noemen wij risicobewust aan het werk. In 2017 is dit het centrale veiligheidsthema van VolkerWessels, gekozen door onze eigen medewerkers vanuit verschillende VolkerWessels-ondernemingen. Op deze veiligheidsdag gaan alle circa 12.000 VolkerWessels-medewerkers in Nederland met elkaar in gesprek over veiligheid en het (bewust) herkennen en erkennen van risico’s. Als onze medewerkers zich namelijk bewust zijn van de risico’s die ze tijdens een werkdag lopen, begrijpen ze nog beter waarom bepaalde maatregelen genomen moeten worden. Deze maatregelen zullen dan ook eerder worden genomen dan wanneer iemand meekijkt of er om vraagt. Risicobewust aan het werk doe je voor je naasten, voor je collega’s maar vooral ook voor jezelf!

  Veiligheidsprogramma WAVE

  Aan veilig werken doen we binnen VolkerWessels geen concessies. Veiligheid is een van de kernwaarden van onze organisatie. We werken veilig of we werken niet. Het is van belang dat iedereen zich bewust is van de risico’s van het vak en veilig werken moet vanzelfsprekend zijn. Aan kennis, persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmaatregelen zal het niet liggen. Het gaat om alert zijn. Want een kleine onoplettendheid kan grote gevolgen hebben. Ons veiligheidsprogramma WAVE: Wees Alert! Veiligheid Eerst!, focust zich juist op dit bewustzijn en gedrag.

  Bewust veilig

  Bewust veilig

  Bewust Veilig is een initiatief van Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Aannemersfederatie. Jaarlijks willen zij op elke derde vrijdag van maart een veiligheidsdag organiseren waarbij met alle medewerkers en ketenpartners wordt stilgestaan bij de noodzaak van veiligheid in de bouwbranche. Op bouwplaatsen in heel Nederland wordt daarom op deze derde vrijdag van maart extra stilgestaan bij de veiligheid van iedereen die zich op de bouwplaatsen bevindt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *