Mag de bestuurder gezondheidsvragen stellen aan werknemers?

Bron:www.rendement.nl

Onze OR heeft een instemmingsaanvraag ontvangen voor gesprekken met de werknemers over duurzame inzetbaarheid. Een gedeelte van de vragen die de bestuurder hiervoor heeft opgesteld, gaat echter over de gezondheid van de werknemers. Is dit toegestaan?

Uw bestuurder heeft het voornemen om gesprekken met de werknemers te voeren over hun inzetbaarheid. De vragen gaan over competentie, motivatie en gezondheid. Het zijn vragen die vooral de bedoeling hebben om uitval te voorkomen en duurzame inzetbaarheid tot aan het pensioen mogelijk te maken.

Gezondheidsvragen verboden

Dat een werkgever zich bemoeit met de leefstijl van de werknemer werd heel lang als onwenselijk gezien, maar tegenwoordig is dat geen taboe meer. Werkgevers moeten immers ook loon doorbetalen als de werknemer ongezond leeft en ziek wordt. Dat de werkgever de werknemer vragen stelt over zijn gezondheid, gaat wél te ver. Met de antwoorden bouwt uw bestuurder dan feitelijk een medisch dossier op.

Bijzondere persoonsgegevens

Alleen de bedrijfsarts mag bij een werknemer informeren naar diens gezondheid. Gegevens over de gezondheid van werknemers zijn zogenoemde bijzondere persoonsgegevens, net als gegevens over de religieuze overtuiging. Het is uitdrukkelijk verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken (artikel 9, lid 1 van de Algemene verordening gegevensverwerking (AVG)). Uw bestuurder mag zulke gegevens dus niet verwerken, ook niet als een werknemer hier toestemming voor geeft.

Vertrouwelijk

Als uw bestuurder de AVG dreigt te overtreden, moet u uw bestuurder hierop wijzen. Ook heeft uw OR instemmingsrecht op regeling rond het verwerken en beschermen van persoonsgegevens (artikel 27, lid 1k WOR). Uw OR kan dus niet instemmen met het feit dat uw bestuurder een medisch dossier opbouwt. Uw bestuurder zou de medische vragen onderdeel moeten laten zijn van het periodiek medisch onderzoek (zie kader Medisch onderzoek). Tijdens het medisch onderzoek is het de bedrijfsarts die de vragen stelt. Hij beheert de antwoorden in het medisch dossier. Het medisch dossier is vertrouwelijk.

Informeren

Een bestuurder moet rekening houden met de gezondheid van de werknemer, maar het is de taak van de bedrijfsarts om de werkgever daarover te informeren. De bedrijfsarts moet zich bij het verstrekken van deze informatie beperken tot welke werkzaamheden de werknemer wel en niet kan verrichten. De vragen over competentie en motivatie hebben geen medisch karakter en zijn voor uw bestuurder relevant om te beoordelen of hij het beleid voor de oudere werknemer moet aanpassen. Energie, balans en hersteltijd zijn van belang om duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven.

Medisch onderzoek

Op grond van artikel 18 van de Arbowet moet de bestuurder werknemers periodiek in de gelegenheid stellen een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan, gericht op het voorkomen of beperken van arbeidsrisico’s. Dit is bijvoorbeeld aan de orde als een werknemer met gevaarlijke stoffen gaat werken. Een werknemer is niet verplicht om hieraan mee te werken, uitzonderingen daargelaten.

OR en privacy

Uw OR heeft instemmingsrecht op een regeling voor het verwerken en beschermen van de persoonsgegevens van de achterban (artikel 27, lid 1k WOR). Als uw organisatie hier nog geen regeling voor heeft, moet uw OR dit onder de aandacht van uw bestuurder brengen. Uw OR kan ook gebruikmaken van het initiatiefrecht om een voorstel te doen voor een regeling (artikel 23 WOR).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *