Langdurig conflict over beschermkap boormachines opgelost

Een jarenlang verschil van inzicht tussen FME en de Inspectie SZW is beëindigd. Het gaat om een paragraaf in de Arbocatalogus Machineveiligheid over het al dan niet gebruiken van een beschermkap bij het boren. Werkgevers en vakbonden, verenigd in 5xbeter, zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de Arbocatalogus. De Inspectie SZW moet de Arbocatalogus goedkeuren en handhaven. 5xbeter en de Inspectie SZW zaten niet op één lijn maar daar is nu een einde aan gekomen. Maandag 10 juni worden de afspraken toegelicht op het congres ‘De gezondste zaak’ van 5xbeter.

In de Arbocatalogus wordt nu ook omschreven dat als de boormachine automatisch uitschakelt in de bovenste stand en dus niet draait, er geen boorkap meer nodig is. Hiermee kan ook een hoog veiligheidsniveau worden gecreëerd en is voor alle partijen duidelijkheid geschapen.

 

Geknokt

Bedrijven hebben er bij FME continu op aangedrongen om meer veilige opties te mogen gebruiken dan alleen een boorkap. FME heeft daar vervolgens met 5xbeter vier jaar voor geknokt. "Eerst zijn we drie jaar bezig geweest om een dergelijke Arbocatalogus goedgekeurd te krijgen. Dat leverde een tekst op, waardoor partijen toch een verschillend beeld bij die afspraak hadden. We zijn blij dat we nu via 5xbeter overeenstemming hebben bereikt met Inspectie SZW”, vertelt Robert van Beek, beleidsadviseur Arbozaken bij FME. "Nieuwe machines worden standaard uitgerust met een beschermkap, dat is prima. Bij oudere, goedwerkende boormachines, moesten bedrijven een dure afschermkap plaatsen. De Arbocatalogus biedt bedrijven bij die machines nu een keuze: ze mogen kiezen voor een schakelaar – die zorgt dat de boormachine stopt in de bovenste stand – óf een beschermende kap." Volgens Van Beek is doorslaggevend in de discussie met de Inspectie geweest dat het gelukt is hen ervan te overtuigen dat het veiligheidsniveau tenminste gelijk blijft bij machines die uitgeschakeld worden in plaats van afgeschermd.

 

Machineveiligheid staat weer centraal

"De inspectie, vakbonden en werkgevers zitten weer op één lijn", geeft Robert van Beek aan. "De interpretatieverschillen zijn voorbij en iedereen weet waar hij aan toe is. Het akkoord maakt de weg vrij om de Arbocatalogus uit te breiden met extra machines, en gezond en veilig werken weer centraal te stellen. Uiteindelijk is dat immers het doel wat iedereen wil bereiken."

 

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met drs.ing. Rob van Beek via T (079) 353 12 36 of E robert.van.beek@fme.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *