Kopieergedrag helpt veiligheidscultuur

Een heel belangrijke verklaring voor het gedrag van onze medewerkers, is het gedrag van anderen. Niet in het minst dat van leidinggevenden.

Lees hoe kopieergedrag ons kan helpen om aan de veiligheidscultuur te werken. “Ons gedrag wordt veel meer beïnvloed door dat van anderen dan we zelf zullen toegeven.”

Kopieergedrag verloopt volkomen onbewust

Roel Hermans, een psycholoog die is verbonden aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, zette honderdveertig jonge vrouwen die elkaar niet kenden per twee aan tafel, serveerde hen een maaltijd en observeerde hen tijdens het eten. Wat bleek? De vrouwen aten niet in hun eigen ritme, maar namen een hap binnen vijf seconden na hun tafelgenoot. Dit kopieergedrag verloopt volkomen onbewust en werd ook al tijdens andere activiteiten waargenomen, bijvoorbeeld bij jongvolwassenen die alcohol drinken.

Kopieergedrag kan negatief én positief werken

En ja, jonge medewerkers kopiëren ook het gedrag van oudere medewerkers. Vooral wanneer ze aan het begin staan van hun ontdekkingsreis binnen de onderneming. Jammer genoeg kopiëren ze vooral het ‘regels omzeilen’: hoe doe je werk met minder inspanning, hoe omzeil je een veiligheidsprocedure zonder dat iemand het merkt of hoe realiseer je het beoogde aantal meldingen van onveilige situaties zonder ook maar één effectieve melding te doen? Maar kopieergedrag kan ook positief werken.

Mensen zijn fundamenteel sociale wezens.
Onze hersenen zijn ontworpen om te reageren
op anderen

Marc Earls, auteur van het boek ‘De ultieme kudde’

Onze hersenen zijn ontworpen om te reageren op anderen

De wave maakt duidelijk dat we allemaal kuddedieren zijn, volgers van de rest van de massa. Als de persoon die start maar overtuigend genoeg is. De wave, het dansje, het algehele kuddegedrag. “Ze laten zien dat ons gedrag veel meer wordt beïnvloed door dat van anderen dan we zelf zullen toegeven”, zegt Marc Earls, auteur van het boek ‘De ultieme kudde’. “Mensen zijn fundamenteel sociale wezens. Onze hersenen zijn ontworpen om te reageren op anderen.”

Dus wil je iets verspreiden, zorg dat mensen het kopiëren

Voor organisaties is het goed te weten dat we keuzes maken vanuit interactie met anderen. De essentie: wil je iets verspreiden binnen je organisatie, zorg dan dat mensen het kopiëren. “Mensen zijn niet geïnteresseerd in de feiten, maar in wat hun buurman erover zegt.” En dan heeft een poster met ‘Denk eraan: altijd veilig werken!’ veel minder impact dan een poster met gezichten en een tekst erbij als ‘Ik werk veilig voor mijn kinderen’.” Dat appelleert aan de motivatie én aan het kopieergedrag van mensen.

 

> Dit is een korte samenvatting van het artikel ‘Steel en kopieer’ van Raf Ostach.Lees het volledige artikel in Vakblad Arbo 7/8-2016.

> TIP: Hoe kunt u optimaal gebruikmaken van kopieergedrag? Zet de Praktijkdag Gedrag beïnvloeden alvast in uw agenda: 22 november 2016. Dan doen uw collega’s dat vast ook.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *