Kennisevent: Veilig op de hoogte

Kennisevent: Veilig op de hoogte

Op woensdag 26 oktober organiseert het Platform Preventie Valgevaar van het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA), onder auspiciën van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het kennisevenement Veilig op de Hoogte. Gebouwonderhoud staat daarbij vol in de schijnwerpers.

Ook wordt het document met het Toetsingskader Veilig onderhoud aan gebouwen. Op initiatief van het Platform Preventie Valgevaar van het HBA hebben de zeventien betrokken organisaties de afgelopen jaren hard gewerkt aan het tot stand komen van dit toetsingskader.

Per 1 juli 2012 krijgt dit kader kracht van wet, hetgeen voor alle betrokken partijen een andere wijze van bouwen en renoveren betekent. Het dagprogramma omvat verder een conferentie over preventie van valgevaar, workshops voor werknemers die dagelijks op hoogte werken en de start van een roadshow in het kader van ladder en steigergebruik.

Het symposium op 26 oktober is bedoeld voor beleidsmakers, vergunningverleners, gebouw-beheerders, adviseurs, veiligheidskundigen, keuringsinstanties, aannemers, leveranciers van arbeidsmiddelen en installaties, schilders- en onderhoudsbedrijven, schoonmaakbedrijven, gevel- en dakonderhoudsbedrijven, brancheorganisaties, werknemersorganisaties en andere dagelijks bij dak- en gevelonderhoud betrokken organisaties. Deelname aan het evenement is gratis.

Voor meer informatie en aanmelden: http://www.veiligopdehoogte.nl/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *