Kamp sleutelt aan de Arbeidstijdenwet

 14 mei 2012 –

Bij een uitspraak van de Raad van State speelde de vraag of de reistijd van een werknemer van zijn eigen huis naar de klant onder werktijd valt.

Er ontstond vervolgens een discussie over de definitie van ‘arbeidstijd’. Dit is namelijk niet opgenomen in de Arbeidstijdenwet. Demissionair minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil naar aanleiding van deze discussie de Arbeidstijdenwet wijzigen. De definities van ‘werkgever’ en ‘werknemer’ zijn wel opgenomen in de Arbeidstijdenwet en boden aanknopingspunten voor de uitleg van het begrip ‘arbeidstijd’ en ‘rusttijd’. Toch bleken deze omschrijvingen onvoldoende zekerheid te geven over de definitie van ‘arbeidstijd’. In het wijzigingsvoorstel van minister Kamp zijn de volgende definities opgenomen: * arbeidstijd: de tijd dat de werknemer onder gezag van de werkgever arbeid verricht; * rusttijd: de tijd die geen arbeidstijd is. Reistijd valt onder werkgeversgezag

Om te bepalen of de reistijd van een werknemer ook onder de arbeidstijd valt, moet er op een aantal punten worden gelet. Het is belangrijk om te kijken naar de zeggenschap die de werkgever heeft over de werkplek en zijn bevoegdheid om de werknemer aanwijzingen te geven bij zijn werkzaamheden. Ook de aard van de werkzaamheden speelt een rol.

De reistijd van bijvoorbeeld een vertegenwoordiger valt onder arbeidstijd. Deze werknemer wordt vanuit huis steeds naar andere plaatsen gestuurd om arbeid te verrichten. Maar de reistijd van een werknemer die twee dagen in het ene en drie dagen in het andere filiaal werkt, valt gewoon onder het woon-werkverkeer. Deze reistijd valt namelijk niet onder het werkgeversgezag. OR als ‘toezichthouder’ Vanuit uw OR is het belangrijk om de arbeids- en rusttijden van de werknemers in de gaten te houden. Mogelijk overtreden de werknemers in uw organisatie net de Arbeidstijdenwet als hun reistijd moet worden meegeteld als arbeidstijd. Bij te lange werktijden of te korte rusttijden loopt de werknemer een risico op gezondheidsklachten. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels voor de werktijden. Trefwoorden: Ondernemingsraad, OR PVT, Definitie, Arbeidstijdenwet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *