Jongere vaker arbeidsongeval met verzuim

Bron: Infinance.nl

In 2017 had 1,6% van de werknemers van 15 tot 75 jaar een arbeidsongeval dat tot minimaal één dag verzuim leidde. In 2015 was dat nog 1,4%. Het percentage onder zelfstandigen ligt met 1,2% niet alleen lager, maar ook stabiel. Jonge werknemers hebben het vaakst een arbeidsongeval met verzuim.

Dit blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA), uitgevoerd door het CBS en TNO. Dat jongere werknemers (15 tot 25 jaar) vaker betrokken zijn bij een arbeidsongeval met verzuim, hangt volgens de onderzoeken samen met andere verschillen tussen jong en oud. Jongere werknemers zijn bijvoorbeeld vaker uitzendkracht dan oudere werknemers, en uitzendkrachten hebben vaker een arbeidsongeval dan werknemers met een vaste arbeidsrelatie.

Onder zelfstandig ondernemers met personeel had 0,7% in 2017 een arbeidsongeval met verzuim. Dit was nagenoeg gelijk in 2015. Onder zelfstandig ondernemers zonder personeel (zzp’ers) was dit aandeel in beide jaren 1,3%. Zzp’ers die vooral producten verkopen of grondstoffen aanbieden, hebben vaker een arbeidsongeval met verzuim dan zzp’ers die eigen arbeid of diensten aanbieden.

Onder EU-gemiddelde

In Nederland ligt het aantal ernstige arbeidsongevallen onder het EU-gemiddelde. In 2016 deden zich in de 28 EU-landen gemiddeld 1.700 arbeidsongevallen met ten minste vier dagen verzuim per 100.000 werknemers voor. Nederland zit met 1.300 van deze ongevallen onder dit EU-gemiddelde. Ten opzichte van 2015 is het aantal arbeidsongevallen met minstens vier dagen verzuim zowel in Nederland als in de Europese Unie wel gestegen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *