Is mijn werkgever aansprakelijk bij een bedrijfsongeval?

Bron:www.juridischloket.nl

Een 5 stappenplan bij een (arbeids)ongeval

Uw werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Krijgt u tijdens uw werk een ongeluk? Dan is uw werkgever meestal aansprakelijk voor de schade die u heeft. Lees in ons stappenplan wat u kunt doen.

 

Stap 1

Ga na of er sprake is van een arbeidsongeval

Een arbeidsongeval of bedrijfsongeval is een ongeluk tijdens uw werk, waarbij u schade oploopt.

Het begrip 'werk' moet u ruim zien. Het ongeluk kan gebeuren tijdens werktijd of pauze op uw bedrijf of kantoor. Maar ook ongelukken als u onderweg bent voor uw werkgever kunnen een bedrijfsongeval zijn. Krijgt u tijdens het woon-werkverkeer een ongeluk? Dat valt meestal niet onder het begrip 'tijdens werktijd'. Daarom is het meestal geen arbeidsongeval.

Voorbeelden van een arbeidsongeval zijn:

een machine functioneert niet goed, waardoor u gewond raakt;

onvoorzichtigheid, een collega duwt u waardoor u valt;

overspannen raken door te hoge werkdruk, waarvan uw werkgever op de hoogte was.

 

Stap 2

Ga na wat de oorzaak van het arbeidsongeval was

Uw werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving, u goede instructies geven en toezicht houden. Gebeurt het bedrijfsongeval doordat uw werkgever deze zorgplicht niet is nagekomen? Dan is hij aansprakelijk voor de schade die u heeft.

Was het ongeval uw eigen schuld? Dan is uw werkgever niet aansprakelijk voor uw schade. U bent alleen aansprakelijk in geval van opzet of bewuste roekeloosheid. Daarvan is sprake als u onmiddellijk voorafgaand aan het ongeluk wist dat u roekeloos handelde en dat daardoor schade zou kunnen ontstaan. Uw werkgever moet dit bewijzen.

 

Lees meer op arboportaal.nl

 

Stap 3

Ga na of uw werkgever de Arbeidsinspectie heeft ingeschakeld

Uw werkgever moet bij ernstige arbeidsongevallen de Arbeidsinspectie inschakelen. Een ongeval is ernstig als een werknemer:

naar het ziekenhuis moet en daar moet blijven;

door het ongeluk blijvend invalide wordt;

overlijdt.

Heeft uw werkgever het arbeidsongeval ten onrechte niet aangemeld bij de Arbeidsinspectie? Meld dan het ongeval zelf bij de Arbeidsinspectie.

 

Lees meer op inspectieszw.nl

 

Stap 4

Maak een overzicht van de geleden / nog te lijden schade

Houd een lijst bij van alle kosten die u als gevolg van het ongeval heeft. Bijvoorbeeld medische kosten, reiskosten, verlies van loon of smartengeld.

 

Stap 5

Stel uw werkgever aansprakelijk

Stuur uw werkgever een aangetekende brief waarin u hem aanspreekt op vergoeding van uw schade. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief aansprakelijkstelling werkgever.

 

Komt u er met uw werkgever niet uit? Neem dan contact op met het Juridisch Loket voor advies over uw situatie of voor een verwijzing naar een mediator of advocaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *