Gedeelde smart is minder dan halve smart

bron: arbo-online.nl

Bij een werk met een hoofdaannemer en twee onderaannemers vindt een ernstig arbeidsongeval plaats. De drie ondernemingen besluiten de schadevergoeding gezamenlijk te dragen.

Gedeelde smart is minder dan halve smart, in dit geval. Maar twee van de drie ondernemingen komen later op hun besluit terug. Draait de derde nu voor de volledige schadevergoeding op? Of steekt de rechter daar in dit kort geding een stokje voor?

1 bouwplaats, 1 hoofdaannemer, 2 onderaannemers

Kondor Wessels is hoofdaannemer van de nieuwbouw in Amsterdam van een jongerenhuisvesting  van 13 etages hoog. Voor de vaste (gevel)steiger is Dutch Steigers aangetrokken als onderaannemer. Voor twee liften en de hefsteigers wordt Alimak Hek in onderaanneming ingeschakeld.

In de beginfase bouwt Alimak een kooilift tegenover de vaste steiger van Dutch voor het vervoer van personen en materiaal naar de dertiende etage. Links van de lift staan een vaste steiger en een hefsteiger van Alimak. Daartussen ligt een zogenoemde valzone die grotendeels is afgezet.

Er valt een rooster op een werknemer van Alimak

Een werknemer van Alimak loopt juni 2017 in deze zone als een werknemer van Dutch vanaf de tiende verdieping een rooster (2,5 m lang en 21 kg zwaar) uit zijn handen laat vallen. Valbeveiliging ontbreekt en de werknemer raakt ernstig gewond.

Alimak heeft aansprakelijkheid erkend. De drie ondernemingen besluiten de schade gezamenlijk te dragen. Kondor en Dutch komen daar later op terug. Alimak vordert in kort geding 75.000 euro als voorschot op de schadevergoeding.

Moeten Kondor en/of Dutch bijdragen aan schadevergoeding?

Volgens de rechter gaat het erom of Kondor Wessels en/of Dutch Steigers wegens onrechtmatige daad aansprakelijk zijn en mogelijk verplicht om bij te dragen aan de schadevergoeding. Volgens het boeterapport van de Inspectie SZW is gehandeld in strijd met artikel 10 Arbowet. Hoofdstuk 4.6 van de Richtlijn Steigers geeft nadere invulling aan het voorkomen van gevaar voor personen.

Dutch Steigers was verantwoordelijk voor de vaste steiger. In hun V&G-plan staat dat ze afzettingen aanbrengen tegen vallende voorwerpen. Een eigen toezichthouder controleert de naleving. Het VGM-plan van Kondor Wessels vermeldt een eigen zorgplicht voor het voorkomen van ongevallen, incidenten en persoonlijk letsel. Uit de uitwerking leidt de rechter af dat Kondor een zorgplicht op zich nam om het werk veilig te laten verlopen. Toezicht op de uitvoering lag bij een coördinator en een uitvoerder.

V&G-plannen niet nageleefd en zorgplicht geschonden

Uit het inspectierapport blijkt dat in de afscherming van de valzone een opening zat, waardoor iemand linksom uit de lift deze zone kon betreden. Geen van de controleurs heeft de opening opgemerkt, althans geen maatregelen genomen om die te laten sluiten. Ook het valgevaar van onderdelen van de steiger is onvoldoende opgemerkt, waardoor passende maatregelen uitbleven.

Kondor en Dutch hebben hun V&G-plannen niet nageleefd. Daarmee is voldoende aannemelijk dat zij in een bodemprocedure aansprakelijk worden geacht wegens onrechtmatige daad. Kondor heeft de eigen zorgplicht geschonden, waarmee diens beroep op vrijwaring uit de algemene voorwaarden vervalt. Alimak heeft echter als werkgever de zorg voor de veiligheid van zijn eigen werknemers en had moeten constateren dat de valzone niet goed was afgezet en een valvoorziening ontbrak.

Waar er drie falen, hebben drie schuld

In dit kort geding acht de voorzieningenrechter het redelijk dat elke partij voor een derde deel bijdraagt. De exacte verdeling tussen de drie partijen zal in een bodemprocedure moeten komen vast te staan. Kondor Wessels en Dutch Steigers moeten elk een bedrag van 25.000 euro betalen aan Alimak Hek, als voorschot op de schadevergoeding.

 

Bron: Rechtbank Amsterdam, 19 september 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:6795
Auteur: Rob Poort | Bureaupoort.nl

> Tip: bijblijven met jurisprudentie en de Arbowet? Kom naar de Arbo Actualiteitendag.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *