Is uw Risicoinventarisatie en Evaluatie op orde ??

De Inspectie SZW kan deze week aankloppen

Vergroot de veiligheid binnen uw organisatie

De Inspectie zal organisaties benaderen van sectoren die ­­– zoals blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Arbo in bedrijf 2014‘ (pdf)­ – slecht scoren op de naleving van de wettelijke verplichtingen in de Arbowet. Organisaties die geen of geen goede RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak opsturen, krijgen een waarschuwingsbrief. Ook kunnen deze organisaties in 2016 rekenen op een inspectiebezoek.
 

Inspectie SZW wil risico-inventarisatie door bedrijven

In de Week van de RI&E, van 15 tot en met 19 juni, ontvangen 1.000 kleine bedrijven en instanties een brief van de Inspectie SZW. Hierin wordt hen gevraagd de RI&E (Risico-inventarisatie en Evaluatie) inclusief het bijbehorende Plan van Aanpak op te sturen.

Ook wordt gevraagd naar de aanwezigheid van een preventiemedewerker in het bedrijf.
Met deze schriftelijke inspectieactie vraagt de Inspectie aandacht voor de naleving van deze wettelijke verplichtingen op het terrein van Arbozorg. De actie vindt plaats bij bedrijven en instellingen in de sectoren die het slechtst scoren op naleving van deze verplichtingen (zie de monitor ‘Arbo in bedrijf’ (PDF) onder dit artikel). Daarnaast gaat de Inspectie enkele honderden bedrijven telefonisch benaderen met dezelfde vragen.

Waarschuwingsbrief

Bedrijven die geen, of geen goede RI&E met bijbehorend Plan van Aanpak opsturen, krijgen een waarschuwingsbrief. Ook worden deze bedrijven geselecteerd voor een inspectiebezoek in 2016. De RI&E vormt de basis voor gezond en veilig werken op de werkvloer. Met dit document kan een bedrijf of instelling laten zien hoe zij hier in de praktijk invulling aan geeft. Iedere werkgever is verplicht een RI&E op te stellen.

 

E-publicatie

In dezelfde week lanceert de Inspectie een e-publicatie, getiteld ‘Gezond en veilig werken. Hoe doet ú dat?’ De e-publicatie geeft praktische suggesties om met ‘Preventie in 3 stappen’ aan de slag te gaan in kleine, middelgrote en grote organisaties. Van elk type organisatie is een inspirerend praktijkfilmpje gemaakt. De e-publicatie is te vinden op de website van de Inspectie en onderaan deze pagina.
Daarnaast biedt de zelfinspectietool ‘Arbo op orde!’ een checklist voor het maken en actueel houden van een RI&E met Plan van Aanpak. De tool is te vinden op zelfinspectie.nl.
Met deze acties wil de Inspectie SZW arbozorg onder de aandacht te brengen bij bedrijven en instellingen. Een goede arbozorg op de werkvloer houdt de werkomgeving gezond en veilig.

 

Meer informatie:

Op zelfsinspectie.nl kunt u controleren in hoeverre u de arbeidsrisico’s binnen uw organisatie kent en of u de juiste maatregelen neemt om de risico’s te beperken. Daarnaast vindt u in de e-publicatie van de Inspectie SZW ‘Gezond en veilig werken. Hoe doet u dat?’ praktische tips om de veiligheid binnen uw organisatie te vergroten.
Arbo Monitor: Arbo in bedrijf 2014

 Arbo-in-bedrijf-2014_tcm335-363189.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *