Inspecties op veiligheidsrisico’s bij het werken met mest

Bron: InspectieSZW

In februari 2021 gaat de inspectie SZW controleren op de aanwezigheid van  veiligheidsmaatregelen bij mixen en verwerken van mest. Ook wordt met een campagne gericht op veehouderijen aandacht gevraagd voor de risico’s die het werken met mest met zich meebrengen.

Veehouders en loonwerkers onderschatten vaak de gevaren van het werken met mestgassen. Het achterwege laten van veiligheidsmaatregelen bij het werken van mest komt door onvoldoende kennis en risicobesef. Dit leidt jaarlijks tot veel ernstige ongevallen.

Mestongevallen vinden vaak plaats in besloten ruimtes zoals een silo, tank of in stallen tijdens het mixen met de mest in de ondergelegen kelder. Het merendeel van de ongevallen ontstaat doordat  er onvoldoende veiligheidsmaatregelen worden getroffen, zoals het gebruik van geschikte adembeschermingsapparatuur, het regelmatig mixen van de mest en het zorgen voor voldoende ventilatie. Bij een groot deel van de mestongevallen vallen bovendien meerdere slachtoffers doordat mensen die in de buurt zijn te hulp schieten en daardoor ook gewond raken of overlijden. 

Het werken met mest is risicovol. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft naar aanleiding van ernstige ongevallen hier eerder onderzoek naar gedaan. Bekijk meer informatie over dit onderzoek op Onderzoeksraad.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *