Inspectie gaat boetes opleggen voor discriminatie tijdens solicitatie

Bron: Flynth.nl

Werkgevers zijn straks verplicht om beleid te voeren ter voorkoming van discriminatie bij werving en selectie. Doen ze dat niet dan riskeren ze een boete. De Inspectie SZW gaat hier namelijk op inspecteren en toezien. Zij wordt bevoegd om bestuursrechtelijk op te treden op dit terrein als daar aanleiding voor is. Dat is nieuw. Staatssecretaris Van Ark bereidt een wetswijziging voor.

Belangrijke rol voor werkgevers

De nieuwe wetswijziging heeft als doel de kennis en bewustwording te vergroten over de impact van discriminatie, uitsluiting en ongelijke kansen op de arbeidsmarkt. Zo komen er campagnes en bijeenkomsten om (positieve) ervaringen te delen, maar ook om het gebruik van nieuwe instrumenten te bevorderen. Bij bedrijven worden pilots gehouden om de werving- en selectieprocedure zoveel mogelijk discriminatievrij in te richten. De resultaten worden doorontwikkeld, zodat zij relevant zijn voor alle discriminatiegronden en worden gedeeld met werkgevers en werknemers. Verder moet werving- en selectie minder op de onderbuik plaatsvinden en meer op basis van de best beschikbare (wetenschappelijke) kennis en praktijkervaring. Werkgevers moeten weten hoe ze die effectief kunnen toepassen.

Achternaam mag niet meer uitmaken

“Het is heel belangrijk dat een jongere die hard zijn best doet werk te krijgen, merkt dat het niet uit maakt wat zijn achternaam is,” stelt Van Ark. Het moet niet meer mogelijk zijn dat “een zwangere vrouw met een smoesje een vast contract wordt geweigerd, terwijl zij goed functioneert. Mensen willen beoordeeld worden op hun kwaliteiten en dat recht hebben ze ook.”

Vooruitlopend op de wetswijziging gaat de Inspectie komend jaar al verkennende inspecties doen bij werkgevers.

Wil jij er alvast rekening mee houden in de praktijk om straks boetes te voorkomen? Waar moet je rekening mee houden?

Wat is discriminatie? Discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in de behandeling van mensen.

Discriminatiegronden Het kenmerk waarop iemand onterecht anders behandeld wordt, noemen we een discriminatiegrond. In de wet worden de volgende discriminatiegronden uitdrukkelijk genoemd.

Leeftijd Leeftijd mag geen rol spelen bij het werk, als iemand werk zoekt of een beroepsopleiding volgt.

Seksuele gerichtheid Het feit dat iemand hetero-, homo-, biseksueel of transgender is, mag geen reden zijn voor een andere behandeling.

Godsdienst en levensovertuiging In Nederland mag iedereen geloven wat hij of zij wil. Of geen geloof hebben. Een voorbeeld van discriminatie op grond van deze redenen kan zijn: een moslima die geen hoofddoek mag dragen op het werk.

Ras Met ras wordt hier bedoeld:  huidskleur, afkomst, nationale of etnische achtergrond. Discriminatie op deze grond mag niet.

Geslacht In Nederland moeten mannen en vrouwen hetzelfde worden behandeld. Discriminatie van transgenders en mensen die zich niet helemaal bij het ene of het andere geslacht thuis voelen, mag ook niet. Het geslacht maakt dus in Nederland niet uit. Een ander voorbeeld van discriminatie om deze reden kan zijn: een werkneemster krijgt geen nieuw arbeidscontract omdat zij zwanger is.

Nationaliteit Discrimineren omdat iemand een andere nationaliteit  of een verblijfsvergunning heeft, is verboden. Een voorbeeld van discriminatie om deze reden kan zijn: een werkgever wijst een sollicitant af omdat deze niet de Nederlandse nationaliteit heeft Een ander voorbeeld is dat een werkgever er van te voren (voordat hij iemand heeft gezien) er al van uitgaat dat een sollicitant niet goed zal functioneren vanwege het feit dat hij/zij een bepaalde nationaliteit heeft (bijvoorbeeld Nederlanders met een Turkse of Marokkaanse achtergrond).

Handicap of chronische ziekte In Nederland mag je geen nadeel ondervinden van je handicap  of chronische ziekte.  Dit geldt onder meer bij wonen, werken, onderwijs, openbaar vervoer, winkelen, uitgaan en goederen en diensten.

Politieke overtuiging Een politieke overtuiging mag geen reden zijn voor ongelijke behandeling. Een voorbeeld kan zijn: een werkneemster krijgt ontslag na een politieke discussie met haar werkgever. Haar mening was anders dan die van haar werkgever.

Burgerlijke staat Burgerlijke staat gaat over de levenssituatie. Bijvoorbeeld getrouwd of geregistreerd partner zijn. Ook: gescheiden of alleenstaand zijn, wettig of onwettig kind zijn.

Soort arbeidscontract Een vast of tijdelijk contract is geen reden voor verschillende behandelingen bij afspraken over arbeidsvoorwaarden. Een voorbeeld kan zijn: een tijdelijke werknemer krijgt geen jaarlijkse loonsverhoging. Vaste werknemers wel.

Arbeidsduur Een parttime of fulltime arbeidscontract is geen reden voor verschillende arbeidsvoorwaarden en beloning. Een voorbeeld: een parttimer ontvangt een lager uurloon dan zijn fulltime-collega die hetzelfde werk doet.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met uw adviseur of direct met Kim van Bilsen, via mail: hradvies@flynth.nl of telefoonnummer 088 236 83 26.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *