Houtstof blijft een bron van zorg

APELDOORN – Stof blijft ook in de houtverwerkende industrie nog altijd een bron van zorg. Leveranciers van elektrische gereedschappen doen er alles aan om houtstof zoveel mogelijk op te vangen. Toch blijft onwetendheid en onverschilligheid een belangrijk probleem.  Werkgevers, maar ook werknemers zijn nog altijd niet even goed doordrongen van de gevolgen van houtstof.
 Voor wat betreft schadelijk houtstof: dit komt vrij bij het bewerken van (hard) hout. Houtstof kan kanker veroorzaken in de neus of in de bijholte van de neus. De wet schrijft voor houtstof een grenswaarde van 2 mg/m3  voor op een achturige werkdag.

Gereedschapleverancier Makita presenteerde onlangs een update van een  whitepaper over het stofvrij werken in de bouw.  Bij wet, zo is te lezen in deze whitepaper , is er van alles geregeld, maar de praktijk laat nog altijd te wensen over. Toch is er de laatste tijd veel veranderd. De Inspectie SZW heeft de werkwijze en inspectie van inspecteurs op één lijn gebracht en bij TNO is samen met de leveranciers van elektrische gereedschappen hard gewerkt aan het beschikbaar maken van gecertificeerde producten. En juist omdat er oplossingen in de markt zijn die het veilig en gezond werken mogelijk maken,  is de handhaving voor de Inspectie SZW vereenvoudigd.

Niet statisch
Met ingang van 2007 is de arbowet- en regelgeving veranderd. De overheid heeft meer verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden neergelegd bij werkgevers en werknemers en beperkt zich tot het stellen van doelen.  Werkgevers en werknemers maken gezamenlijk afspraken over de manier om deze doelen te bereiken en leggen deze vast in een branchespecifieke arbocatalogus. Deze catalogi volgen de stand van de techniek en zijn dus geen statische documenten.  Wie gebruik maakt van de maatregelen die er in staan, voldoet aan hetgeen de Inspectie verlangt. Het kan echter zijn dat de arbocatalogus achterhaald is door de stand van de techniek. De inspectie SZW controleert of werkgevers en werknemers zich houden aan de wetten en besluiten op het gebied  van arbeid. Bij de naleving richt de inspecteur zich in eerste instantie op de werkgever, maar ook de werknemer heeft een verantwoordelijkheid.   Ook de werknemer kan beboet worden. De inspecties zijn onder andere gericht op het signaleren en aanpakken van  ernstige risico’s voor de gezondheid en veiligheid van werknemers en de grote risico’s voor mens, omgeving,milieu en infrastructuur door de productie, verwerking, opslag en handling van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Ten aanzien van kwarts- en houtstof hanteert de Inspectie SZW het uitgangspunt dat wanneer stof zichtbaar in de lucht bij activiteiten met steenachtig en houtmateriaal, de grenswaarde wordt overtreden.

Sancties
De inspectie SZW neemt de stand der techniek en wetenschap uit de NEN-normen mee in de handhaving. Als een inspecteur tijdens een inspectie of onderzoek een overtreding aantreft ( een ‘beboetbaar feit’) dan kan hij een sanctie opleggen. Het middel is afhankelijk van de wet, die wordt overtreden en de ernst ervan.  De sancties zijn in oplopende mate: een mondelinge afspraak, een waarschuwing of eis tot naleving van de wet, een boeterapport, het stilleggen van werk, een proces verbaal of en dwangsom. De inspectie SZW controleert via steekproeven of de vereiste maatregelen zijn genomen. Is dat niet het geval, dan wordt een zwaardere sanctie ingezet. 

De geupdate whitepaper is te downloaden via de site van makita: www.makita.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *