Hoge raad bevestigt veiligheid zzp’ers

26 maart 2012

De Hoge Raad heeft de uitspraak gedaan dat een zelfstandig ondernemer terecht de opdrachtgever aansprakelijk stelt voor een bedrijfsongeval. De opdrachtgever krijgt daarmee dezelfde zorgplicht als een werkgever.

Geen concurrentie op veiligheid
Onlangs maakte het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend dat zelfstandigen hetzelfde beschermingsniveau krijgen als werknemers wat betreft veilig en gezond werken – in navolging van het SER-advies over arbeidsomstandigheden voor zelfstandigen. Deze uitspraak gaf de doorslag bij het oordeel van de Hoge Raad. De keuze voor het contract – werknemer of onderaannemer – moet niet te maken hebben met veiligheid.

In dit geval
Het ging hier om een onderaanneming voor onderhoud aan machines. De onderaannemer was aan het werk bij een klant van de opdrachtgever en kreeg een bedrijfsongeval. Daardoor verloor de ondernemer een been. Hij had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bij het oordeel keek de Raad naar zaken als: Zijn veiligheidsvoorschriften nageleefd? Gaat het hier om werkzaamheden die bij het bedrijf van de opdrachtgever horen? Het is dus niet in alle gevallen zo dat een opdrachtgever verantwoordelijk zal worden gesteld voor de veiligheid van ondernemers.

2 gedachten over “Hoge raad bevestigt veiligheid zzp’ers”

 1. Bedrijven verantwoordelijk voor schade bedrijfsongeval zzp'er

  4 apr 2012 om 11:54

  Volgens de wet is een bedrijf dat een medewerker inhuurt waar het geen arbeidsovereenkomst mee heeft gesloten (zoals uitzendkrachten en gedetacheerden) aansprakelijk voor de schade die de medewerker tijdens de uitoefening van z'n werk lijdt.
  Uitspraak Hoge Raad

  Op 23 maart jl. heeft de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland, bepaald dat deze wettelijke regel ook van toepassing kan zijn op zzp'ers of andere zelfstandigen. Het ging in deze zaak om een zzp'er die was ingehuurd voor een reparatieklus en als gevolg van een bedrijfsongeval in 2005 invalide raakte. De man had geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en stelde het bedrijf dat hem inhuurde aansprakelijk.

  Na zeven jaar procederen, waarbij z'n claim in eerste instantie werd afgewezen, heeft de Hoge Raad hem nu gelijk gegeven. De Hoge Raad vindt dat de plicht van bedrijven om te zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden voor zzp'ers niet anders is dan voor gewone werknemers. Vooral omdat zij niet altijd over een behoorlijke verzekering tegen bedrijfsongevallen beschikken.
  Voorwaarden

  Of een bedrijf door een medewerker aansprakelijk kan worden gesteld voor geleden schade, hangt wel af van een paar voorwaarden. Allereerst moet de medewerker wat betreft de zorg voor z'n veiligheid (mede)afhankelijk zijn van degene voor wie hij het werk verricht. Ten tweede moet het gaan om werk dat normaliter binnen het bedrijf wordt gedaan en overeenkomt met de taken die het personeel in loondienst uitvoert.

  Ondernemingsorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland kunnen zich niet vinden in de uitspraak van de Hoge Raad. Zij vinden dat zzp'ers een eigen verantwoordelijkheid hebben en dat die eigen verantwoordelijkheid ook geldt op het terrein van gezond en veilig werken.

 2. 'Betere bescherming zzp’er goede zaak'

  Arbo
  |  Laatst gewijzigd:28-03-2012 11:18  |  Martin Hoogelander  | 

  Harderwijk – Het kabinet stuurde vorige maand een brief naar de Tweede Kamer met een voorstel voor een betere bescherming van de zzp’er.
  Arbouw-directeur Jan Warning vraagt zich af of de arbeidsomstandigheden van de zzp’er daar wel aanleiding toe geven. Er is een verschil op het gebied van de fysieke belasting. ”Een werknemer in de bouw mag maximaal 25 kilo tillen en voor zzp’ers geldt er geen limiet” schrijft Warning in zijn artikel dat donderdag op de opiniepagina van Dagblad Cobouw verschijnt.
  In 2010 heeft de SER een unaniem advies gegeven dat zzp’ers onder een groter deel van het regime van de Arbowet moeten vallen. ”Het kabinet volgt het advies van de SER niet in alle opzichten. De regering kiest ervoor dat bepalingen over fysieke belasting alleen gelden wanneer de zzp’er met anderen op de bouwplaats werkt.”
  Volgens Warning is het een goede zaak dat zzp’ers beter beschermd zijn. ”Om hun vakmanschap en flexibiliteit heeft de bouwnijverheid deze groep nu en in de toekomst hard nodig.”
  Publicatie datum: 28-03-2012 11:18

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *