28 april Workers Memorial Day

 

Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij alle werkenden die zijn gestorven als gevolg van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Iedere 15 seconden sterft er ergens op aarde iemand door het werk, bijna 6000 per dag. Het is natuurlijk vooral een dag om te bedenken hoe werkomstandigheden veiliger, gezonder en beter kunnen worden georganiseerd.

Ook in Nederland is Workers Memorial Day relevant. Een oriënterend onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten uit 2010 wees uit dat in Nederland ieder jaar naar schatting circa 3000 mensen voortijdig sterven als gevolg van hun werk, met als belangrijkste oorzaken : kanker door werk (1.350), beroepslongaandoeningen (570) en hart- en vaatziektes (800). http://www.beroepsziekten.nl/content/28-april-2010-workers-memorial-day

Deze cijfers lijken niet overdreven: een schatting van Takala, de vroegere directeur van het European Agency for Occupational Health and Safety http://scholar.google.nl/scholar?hl=nl&q=occupational+mortality++Takala+… kwam in NL uit op het dubbele aantal en de sterftecijfers aan asbestgerelateerde kankers, de belangrijkste oorzaak van beroepskankersterfte zijn in Nederland nog steeds niet aan het dalen (www.ias.nl)

De Labour Organisation (ILO), de VN-organisatie voor arbeid in Genève, heeft dit jaar als thema gekozen Promoting safety and health in a green economy. (werk in recyclingindustrie, rioolzuiveringsinstallaties, productie en installatie van windmolens, zonnepanelen, maar ook de voedselproductie). Zie http://www.ilo.org/safework/events/safeday/lang–en/index.htm

Een van de ‘Green Jobs’ waar vanuit het Coronel Instituut veel onderzoek naar is gedaan ter identificatie van de beroepsrisico’s en mogelijkheden voor preventie is het beroep van de huisvuilbelader, met recht één van de 3-D beroepen (Dirty, Dangerous and Demanding), een beroep dat dagelijks bijdraagt aan hergebruik van materialen en een belangrijke bijdrage levert aan de volksgezondheid zijn huisvuilbeladers. Helaas kent het werk vele risico's. Niet alleen ongelukken maar ook diverse gezondheidsrisico's: luchtwegklachten, gehoorschade en maag- en darmklachten. Huisvuilbeladers hebben dan ook recht op een beroepspecifiek PMO: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20568268 en http://oem.bmj.com/content/61/3/282.full. Schrijnende voorbeelden van hazardous ‘Green Jobs’ zijn te vinden op: http://www.hazards.org/greenjobs/

 

Gert van der Laan, klinisch arbeidsgeneeskundige

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *