Hoe maken we onze vakantiekrachten duidelijk dat veiligheid noodzaak is?

Bron:www.rendement.nl

We hebben een tuinbouwbedrijf met een groot aantal kassen. We leveren verse groente en fruit aan een aantal vaste horecaklanten in het kustgebied. Tijdens onze zomerdrukte maken we veel gebruik van vakantiekrachten. Dit zijn meestal jongeren van 16 of 17 jaar, die in de laatste fase van hun opleiding zitten. Wat opvalt, is dat de vakantiekrachten weinig benul hebben van veiligheidsrisico’s. Ze lijken wel doofstom op dat gebied. Hoe kunnen we dat veiligheidsbesef vergroten?

Antwoord

14 april 2015

Als u met vakantiekrachten werkt, heeft u meestal te maken met jonge mensen – pubers nog. In de puberteit verandert de hormoonhuishouding. Dit heeft niet alleen invloed op het lijf en de emoties, maar ook op de werking van de hersenen. Pubers kijken anders aan tegen veiligheid dan volwassenen. Hoewel ze risico’s even goed kunnen inschatten als volwassenen, handelen ze anders. Daardoor hebben ze meer dan vijftig procent meer risico op arbeidsongevallen.

Nauwelijks

Pubers zijn veel meer gericht op de korte dan op de lange termijn. Risico’s die direct gevaar opleveren – zoals de kans op amputatie van een hand – zullen zij meestal gewoon vermijden. Gevolgen die zich pas op latere leeftijd manifesteren – zoals de kans op kanker over dertig jaar door het inademen van gevaarlijke stoffen – zullen zij eerder nemen dan volwassenen. Daarnaast zijn pubers sneller afgeleid en hebben ze nog geen onderbuikgevoel voor gevaar. Pubers reageren ook anders op feedback dan volwassenen, omdat ze gevoeliger zijn voor directe beloning. Op negatieve feedback (‘dat mag niet, dat doe je niet goed’) reageren ze daardoor nauwelijks. Op positieve feedback (‘dat heb je goed gedaan, zo wil ik het zien’) reageren ze juist heel sterk.

Aanpak

Als u jonge vakantiekrachten in uw onderneming laat werken, moet u hier rekening mee houden. Het is dan ook noodzakelijk dat u zelf de risico’s kent en deze zoveel mogelijk inperkt. Zo moet u bij het opstellen van de RI&E extra aandacht besteden aan de groep vakantiekrachten. Zij lopen immers andere en meer risico’s. In het plan van aanpak bij de RI&E bedenkt u ook aparte oplossingen en maatregelen voor deze groep. Voorlichting is heel belangrijk, maar deze moet wel op maat zijn gesneden. Bij vakantiekrachten bereikt u bijvoorbeeld meer door ze visueel te prikkelen of concrete voorbeelden te geven, dan met een stukje droge theorie of met simpele verboden.

Complimenten

Zodra een vakantiekracht bij u komt werken is het dus noodzakelijk dat u duidelijk aangeeft wat de risico’s zijn en hoe u graag wilt dat de vakantiekracht werkt. U moet ervan uitgaan dat de vakantiekracht weinig tot niets weet van de risico’s die hij in uw bedrijf loopt. 
De volgende concrete maatregelen en acties kunnen het veiligheidsbesef van de vakantiekracht vergroten.

  • Geef de vakantiekracht bij aanvang van het dienstverband een rondleiding waarbij u hem op de risico’s wijst. Stel de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht om te gebruiken. En geef vooral zelf het goede voorbeeld!
  • Houd voldoende toezicht en coach de vakantiekracht voortdurend. Niet alleen wat betreft de inhoud van het werk, maar ook op het gebied van veilig werken. Dit betekent dat u veel vragen moet stellen. De meeste vakantiekrachten vragen niet zoveel uit zichzelf; ze willen niet dom of onvolwassen gevonden worden.
  • Overlaad de vakantiekracht met complimenten als hij iets goed doet. Zo onthoudt hij het beste hoe het moet en zal dit gedrag de volgende keer herhalen. 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *