Hoe geluk ongelukken kan voorkomen

Gelukkige mensen kunnen zich beter concentreren op hun werk, zijn alerter en schatten onveilige situaties beter in. Maar er is meer nodig. Onderzoek laat zelfs zien dat er 62% minder bedrijfsongevallen plaatsvinden als werknemers bevlogen zijn. Een indrukwekkend percentage. Zowel voor de gezondheid van uw mensen, als voor de financiële gevolgen voor uw bedrijf én uw imago. Hoe werkt u aan de bevlogenheid en daarmee aan de verhoging van de veiligheid in uw bedrijf?
Veiligheid op de werkvloer: meer dan regels en technische oplossingen.Als werkgever hebt u direct invloed op een veilige werkomgeving.

 Maar veiligheid is niet alleen een kwestie van goede instructies, trainingen of beschermingsmiddelen. Vaak zijn ongevallen het gevolg van ingeslopen routines, haast en onderschatting van risico’s. Dit gebrek aan scherpte is een menselijke factor, die beïnvloed kan worden door te werken aan bevlogenheid. Bevlogen werknemers zijn niet alleen betrokken en energiek, maar kunnen zich ook beter concentreren en zijn alerter. Belangrijke aspecten bij het voorkomen van ongevallen. 
Stimuleer de bevlogenheid in uw organisatie

U kunt zelf de bevlogenheid van de mensen in uw organisatie beïnvloeden:

  • Daag uw werknemers uit eigen verantwoordelijkheid te dragen en initiatief te nemen
  • Geef werknemers vrijheid in werktijd en werkplaats, en geef hen vertrouwen
  • Stimuleer een bedrijfscultuur waarbij men open met elkaar spreekt, en elkaar steunt
  • Zorg ervoor dat HR-processen zijn ingericht op het doorontwikkelen van talent

 

Stijl van Leidinggeven bepalend
Ook de stijl van leidinggeven heeft invloed op de bevlogenheid in uw organisatie. Leidinggeven aan bevlogenheid is het optimaal benutten van individuele talenten en innerlijke motivatie. Door werknemers eigen inzichten toe te laten passen, excelleren ze en ervaren ze hun werk als zingevend en waardevol. Werknemers worden zich meer bewust van hun verantwoordelijkheid en van de invloed die zij kunnen uitoefenen op het voorkomen van ongevallen. Dit vraagt een andere stijl van leidinggeven: sturen op resultaat in plaats van op aanwezigheid. 

Steun vanuit de top
Het creëren van een veiligheidsklimaat door te sturen op bevlogenheid krijgt u alleen voor elkaar als het management deze visie omarmt. Niet alleen in woorden, maar ook in de praktijk. Leidinggevenden moeten zich gesteund weten door de top, en werknemers moeten merken dat het management veiligheid belangrijk vindt. 

bron:http://www.365.nl/keurcompany/veiligheid-en-bevlogenheid/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *