HiTTE STRESS

What is Heat Index?

Heat index is often referred to as humiture, and is similar to wind chill in its attempt to measure perceived, rather than actual temperature. For example, an air temperature of 83°F with a relative humidity of 70% would result in an estimated 88°F perceived temperature. This difference in perceived and actual temperature is the result of a mixture of air temperature, relative humidity, and wind speed.

The perception of heat is subjective, and can be affected by various factors such as menopause, pregnancy, and the effects of drugs or withdrawal, as well as differences in hydration, body shape, and metabolism. A higher relative humidity affects normal body cooling by reducing the rate of evaporation of sweat. The human body cools itself through perspiration, where heat is removed from the body as a result of the evaporation of sweat. The lower rate of evaporation subsequently lowers the rate at which the body cools, increasing the perception of heat. This perception of heat is what the heat index seeks to measure, and while it can technically be used indoors, it is most often used in reference to outside temperature.

How to Calculate Heat Index?

Like the Wind Chill Temperature Index, the heat index used by the National Weather Service (NWS) in the United States is based on many assumptions such as body mass, height, clothing, individual physical activity, blood thickness, and wind speed. As such, depending on how significantly these assumptions vary from the reality of an individual, heat index estimates may not accurately reflect perceived temperature. The equation used by the NWS to estimate heat index was developed by George Winterling in 1978, and is meant to be valid for temperatures of 80°F or higher, and relative humidity of 40% or more. Below is a chart based on the NWS equation that can be used to estimate temperature and the level of danger associated with varying relative humidity percentages.

Potential effects of heat index

As described above, the heat index is the temperature equivalent perceived by humans as a result of air temperature, relative humidity, and wind speed. This temperature can have potentially severe medical effects. Under high air temperature and humidity (high heat index) conditions, perspiration is hindered due to reduced evaporation as a result of high humidity. Sweat is the human body’s physiological response to high temperatures, and is an attempt to lower body temperature through evaporation of sweat. When this is hindered, overheating and dehydration can occur, with varying severity. Below is a table indicating possible complications at varying levels of heat index values, obtained from Wikipedia.

Effects of the heat index

Celsius Fahrenheit Notes
27-32°C 80-90°F Caution: fatigue is possible with prolonged exposure and activity. Continuing activity could result in heat cramps.
32-41°C 90-105°F Extreme caution: heat cramps and heat exhaustion are possible. Continuing activity could result in heat stroke.
41-54°C 105-130°F Danger: heat cramps and heat exhaustion are likely; heat stroke is probable with continued activity.
Over 54°C Over 130°F Extreme danger: heat stroke is imminent.

Note that exposure to full sunshine can increase heat index values by up to 14°F. Heat index values are particularly important for children. Young children are generally in more danger due to factors including larger skin surface relative to their small bodies, higher heat production as a result of exercise, and typically sweating less than adults. Also, children are often less aware than adults of the need to rest and re-hydrate.

Thirst is a late sign of dehydration, and it is important to remain hydrated, particularly before, during, and after outdoor activities, especially those involving heavy physical exertion. In addition to children, people with certain conditions including obesity, diabetes, heart disease, cystic fibrosis, and mental retardation are at greater risk of overheating and dehydration.

klik hier voor de nederlandse vertaling

Lees ook op deze website wat FNV u te bieden heeft klik op volgende link: https://www.arboinspectie.nl/hittestress-calculator-van-fnv/

2 gedachten over “HiTTE STRESS”

 1. Warmte

  Werken onder warme omstandigheden

  Werken bij hoge temperaturen of met hete producten kan leiden tot minder goede prestaties of schade aan de gezondheid. Daarom is het erg belangrijk te beoordelen wat de warmte-risico’s zijn op een werkplek.

  Warmtestuwing en uitdroging

  Werken in een warme omgeving kan leiden tot een verstoring in de warmtebalans van mensen. Wordt er meer warmte geproduceerd dan afgevoerd dan is er sprake van warmteopslag of ‘warmtestuwing’. Warmtestuwing is niet uitsluitend afhankelijk van de omgevingstemperatuur maar kan ook optreden als het dragen van thermisch isolerende kleding noodzakelijk is.

  Een aparte vorm van belasting treedt op bij het werken bij warmtestraling, bijvoorbeeld als gevolg van vloeibaar metaal of vloeibaar glas of bij het werken in direct zonlicht. Werken met warme producten kan leiden tot uitdroging van de huid en zelfs tot het verbranden van de huid.

  Prestaties en concentratie

  Tijdens het werken bij een hoge temperatuur zorgt het lichaam voor een betere doorbloeding van de huid om zodoende af te koelen. Daardoor ga je zweten. Opgewarmde spieren kunnen bij warmte oververhit raken, waardoor hun effectiviteit afneemt. Ook het concentratievermogen zal bij langdurige blootstelling aan warmte (vanaf een uur) verminderen. Dit kan dus leiden tot een grotere kans op ongevallen.

  Warmteziektes

  Een te hoge omgevingstemperatuur kan leiden tot ernstige ziekteverschijnselen. De volgende warmteziektes kunnen optreden:

  Warmte-uitslag – Dit is de lichtste vorm van warmteziekte. Doordat de huid langdurig nat is, raken de zweetklieren verstopt. Hierdoor ontstaan blaasjes die een jeukend en brandend gevoel geven. Hittekrampen – Dit zijn pijnlijke krampen in met name de benen en buikspieren. Deze krampen ontstaan vermoedelijk door een gebrek aan zout. Hitte-uitputting – Bij zware inspanning en hoge temperaturen kan het lichaam de bloedvoorziening van spieren, hersenen en huid moeilijk op peil houden. Als de inspanning stopt, kan men onwel worden omdat de bloeddruk dan ineens snel inzakt. Kenmerken zijn onder andere bleekheid, duizeligheid, hoofdpijn en een onstabiele loop. Hitteberoerte – Als hitte-uitputting ernstiger vormen aanneemt, spreekt men van een hitteberoerte. De lichaamstemperatuur kan dan boven de 41˚C komen, waardoor beschadiging aan het zenuwstelsel kan optreden. Naast de kenmerken van hitte-uitputting kunnen mensen met een hitteberoerte ook last hebben van een rode of hete droge huid, krampen en stuipen. Men toont vaak ook afwijkend gedrag (verward, prikkelbaar, agressief, geheugenverlies etc.) of verliest uiteindelijk het bewustzijn.

  Kwetsbare groepen en beroepen

  Naar schatting wordt in 12% van alle bedrijven gewerkt onder warme omstandigheden. Zowel in de landbouw, bouwnijverheid en industrie als in de dienstverlening. Beroepen die regelmatig met hitte te maken hebben zijn bijvoorbeeld: bakkers, tuinmannen, mijnwerkers, bouwvakkers, arbeiders in de papier-, staal- en glasindustrie, brandweermannen, politiemannen en werkers aan de weg.

  Over het algemeen hebben vrouwen meer last van de warmte dan mannen. Maar voor de volgende werknemers kunnen warme omstandigheden echt schadelijk zijn:

  • zwangere werknemers
  • werknemers met een slechte conditie
  • werknemers met een extreem laag gewicht (minder dan 50 kg)
  • werknemers met een hoog vetgehalte
  • werknemers met hart- en vaatziekten
  • werknemers die geneesmiddelen gebruiken

  Voorschriften uit de Arbowet

  Het Arbobesluit (artikel 6.1) bepaalt dat de temperatuur op de werkplek niet nadelig mag zijn voor de gezondheid van de werknemer. Hoewel er geen specifieke temperaturen genoemd worden, is wel bepaald dat werkgevers er alles aan moeten doen om gezondheidsklachten en -schade te voorkomen.

  Als werken bij een hoge temperatuur niet voorkomen kan worden, moet de werkgever:

  • nagaan of werken in de warmte wel noodzakelijk is de duur van werkzaamheden in de warmte verkorten
  • werkzaamheden afwisselen met werk op een koelere plek
  • koele dranken aanbieden
  • persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar stellen

  Wat is te warm?

  Niet alleen de omgevingstemperatuur bepaalt of we het warm hebben, ook de relatieve luchtvochtigheid, de luchtsnelheid, de warmtestraling, de kleding en de fysieke inspanning spelen een rol. Hoe hoger de relatieve luchtvochtigheid, hoe minder makkelijk ons zweet verdampt, waardoor de koelende werking van het verdampen tekortschiet. Maar ook de mate van inspanning is bepalend. Zo zal iemand met een zittend beroep het minder snel warm krijgen dan iemand die zware lichamelijke arbeid verricht.

  Door dat al deze factoren een rol spelen is het lastig vooraf vast te stellen onder welke omstandigheden de gezondheid van de werknemer schade kan oplopen. Een globale indicatie kan verkregen worden door gebruik te maken van de werkklimaatapp van de FNV. Om echter vast te kunnen stellen of er daadwerkelijk sprake is van een ongezonde situatie zal de situatie te allen tijde door een deskundige beoordeeld moeten worden.

  Klik hier voor de werkklimaatapp van de FNV

  Werken in de zon

  Ook werken in de zon kan een verstoring opleveren van de warmtebalans. Dit doet zich meestal voor bij werknemers die in de buitenlucht werken (zoals wegwerkers, tuinmannen en bouwvakkers). Naast de warmtestraling levert de zon ook schadelijke uv-straling, die huidziektes (zoals huidkanker) kan veroorzaken. Bovendien kan werken in de zon zonder hoofdbescherming leiden tot een zonnesteek. Meer over werken in de zon staat beschreven in het onderdeel Zon en huid.

  Ook in kantoren is het werken bij direct invallend zonlicht af te raden. Deels omdat het zonlicht eenzijdig te veel warmteontwikkeling veroorzaakt en anderzijds omdat de grote hoeveelheid licht kan leiden tot verblinding en dus een gestoorde waarneming op beeldschermen. Over dit laatste probleem is meer te lezen in het onderdeel Beeldschermwerk.

  Maatregelen warme werkplek

  Met de volgende maatregelen zijn werknemers te beschermen tegen warmtestuwing op de werkplek:

  • Schaf zo min mogelijk warmteproducerende apparaten aan (het zijn meestal arbeidsmiddelen die veel energie gebruiken).
  • Zet dergelijke apparaten zo veel mogelijk uit.
  • Isoleer dergelijke apparaten zeer goed om warmteafgifte te voorkomen of zet ze in een aparte ruimte.
  • Voer warme lucht af door te ventileren.
  • Vervang gloeilampen door energiezuinige led-verlichting.
  • Pas zonwering toe (buitenzonwering is effectiever dan binnenzonwering).
  • Verhoog met ventilatoren de luchtsnelheid.
  • Vermijd of verminder zware lichamelijke inspanning of stel deze uit.
  • Maak platte daken nat (en hou ze nat).
  • Voer een tropenrooster in.
  • Verkort de werktijd.
  • Las extra pauzes in.
  • Draag luchtige droge kleding, liefst van katoen.
  • Drink veel (géén alcohol).
  • Zorg ervoor dat het zoutgehalte in het lichaam op peil blijft.

  Bij gezondheidsklachten is het raadzaam om bij werk in de warmte advies in te winnen bij een bedrijfsarts. In het dossier Werken in de hitte van FNV is meer informatie te vinden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *