Heftruck rijden schadelijker dan middelen spuiten

Bron: www.gfactueel.nl; door Jeroen Verheul

Op tuinbouwbedrijven is werken met middelen minder risicovol dan rijden met dieselheftrucks.

Het werken met bestrijdingsmiddelen is relatief laag tot gemiddeld risicovol. Qua impact op de zogeheten kwaliteit-van-levenschaal scoort dit 47, terwijl rijden met dieselheftrucks in een laadruimte bijvoorbeeld tot een impactscore van 85 leidt, door de fijnstofeffecten. De Inspectie SZW geeft deze scores in haar jaarverslag over 2019.

Meer blootstelling aan emissies dieselmotor

Als voorbeeld wordt genoemd het rijden met tractoren of heftrucks door de productieloods voor komkommer en paprika.

Relatief weinig personeelsleden komen ook direct in contact met bestrijdingsmiddelen. Het percentage van alle werknemers dat wordt blootgesteld aan gewasbestrijdingsmiddelen bedraagt 1,5, berekende de Inspectie SZW. Voor dieselmotoremissie is dat 10,7 procent.

Vaker inspectie gevaarlijke stoffen

De Inspectie SZW heeft de laatste jaren het inspecteren op gevaarlijke stoffen teruggeschroefd vanwege meer inspecties op eerlijk werk. Dat verandert weer, nu de Inspectie SZW met extra middelen en projecten in risicosectoren gaat controleren.

De agrarische sector is zo’n risicosector. De tuinbouw is dat vooral vanwege legionellarisico’s, middelengebruik en fijnstof door gebruik van dieselmotoren.

Meldingen uit sla-, witlof- en paprikabedrijven

Zo kreeg de Inspectie SZW in 2019 meldingen binnen van personeel dat gespoten wordt, terwijl medewerkers aan het oogsten zijn. De meldingen betreffen bedrijven in de teelt van sla, witlof en paprika’s. De medewerkers meldden klachten als hoofdpijn, misselijkheid, bloedneus en huiduitslag.

Handhaving eerlijk werk

In het jaarverslag meldt de Inspectie SZW ook de resultaten op inspectie op eerlijk werk. In glastuinbouw en vollegrond- en fruitteelt is het handhavingspercentage bij inspecties minstens 50% en tijdens herinspecties is dat lager dan 50%.

Bij circa de helft van de bedrijven wordt daarmee een overtreding vastgesteld. Het gaat dan om inspecties op naleving van onder meer de wet Arbeid Vreemdelingen (WAV), de wet Allocatie Arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en de Arbeidstijdenwet (ATW).

De Inspectie SZW onderzocht vooral de risicobedrijven en noemt de resultaten volgens verwachting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *