GROEN LICHT NIEUWE ARBOCATALOGUS ‘WERKEN OP HOOGTE’

Om de risico’s bij het werken op hoogte te kunnen beperken, ontwikkelden sociale partners de nieuwe Arbocatalogus ‘Werken op hoogte’. Inzet was nieuwe inzichten te verwerken in de bestaande Arbocatalogus om zo nog gerichter te kunnen inspringen op de realiteit waar werknemers in de  installatie- en isolatiebranche mee te maken hebben. De nieuwe Arbocatalogus is inmiddels getoetst door de Inspectie SZW.

‘Werken op hoogte’ is opgesteld door II Mens en Werk, een samenwerkingsverband van de sociale partners, om u de instrumenten te bieden voor veilige werkomstandigheden. Zo kan iedereen werken in een veilige en gezonde werkomgeving. Dat voorkomt (bijna) ongevallen, langdurige uitval en zorgt ook voor meer plezier in het werk, een betere bedrijfsvoering en betere prestaties.

Voorkomen is beter dan genezen

Veel medewerkers in de installatie- en isolatiebranches werken regelmatig op hoogte. Bijvoorbeeld om een airconditioningsysteem te installeren, om een leiding aan een dak te isoleren of verlichting te vervangen aan een gevel. Hier komen risico’s bij kijken. In het onderdeel Werken op hoogte van de Arbocatalogus vindt u een volledig overzicht van risico’s en maatregelen voor het werken op hoogte. Dit alles op een toegankelijke, heldere en direct toepasbare manier. Zo zijn werkgevers en –nemers zelf in staat na te gaan of zij voldoen aan de eisen van de sociale partners en de Arbocatalogus. De Inspectie SZW ziet erop toe dat er wordt voldaan aan deze eisen.

Meer weten?

Het is nu aan de bedrijven om aan de slag te gaan met deze arbocatalogus die inmiddels online staat. In de komende periode worden verschillende aanvullende instrumenten ontwikkeld om het gesprek binnen de bedrijven op dit thema te voeden. Kijk voor meer informatie op: www.ii-mensenwerk.nl/werken_op_hoogte/.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *