Gratis whitepapers Grip op gedrag en De vernieuwde Arbowet

bron: arbo-online.nl

Velen zien de vernieuwde Arbowet als een stap in de goede richting. De bedrijfsarts gaat meer aan preventie doen en er de preventiemedewerker kan nieuwe kansen grijpen. En gedrag, dat blijft onveranderd belangrijk als het gaat om veilig en gezond werken.

Over beide onderwerpen is er nu een nieuwe, gratis whitepaper beschikbaar.

Whitepaper Grip op gedrag

Verreweg de meeste ongevallen op de werkplek komen voort uit onveilig en ongezond gedrag van werknemers. Als arbo-professional wilt u veiligheid en gezondheid op de werkvloer bevorderen en het gedrag van werknemers verbeteren. Hoe pakt u dat zo aan dat dit blijvend resultaat oplevert?

Gedrag is een breed begrip. Het wordt beïnvloed door heel veel factoren. Lang niet iedereen realiseert zich dit. Het komt voor dat een bedrijf volkomen willekeurig met gedrag aan de slag gaat.
Voor een succesvolle gedragsaanpak is eerst een zorgvuldige situaiteanalyse nodig. Met kennis van de theorieën en modellen over hoe gedrag tot stand komt.

'Het belangrijkste is dat werkgever en werknemer zich van die gedragssystemen bewust zijn. Kennis is de eerste stap', Marc Nelissen.

De whitepaper Grip op Gedrag:

 • helpt bij het overdenken en beïnvloeden van gedrag op de werkvloer;
 • geeft voorbeelden uit de praktijk;
 • bespreekt deze voorbeelden met professionals.

  > Download hier de GRATIS whitepaper Grip op gedrag

  Whitepaper De vernieuwde Arbowet

  De Tweede Kamer heeft ja gezegd tegen de wijzigingen in de Arbeidsomstandighedenwet. De ‘nieuwe’ Arbowet zal naar verwachting juli 2017 ingaan. Hoe staat het in uw bedrijf of organisatie met de arbeidsgerelateerde zorg? En wat denkt u dat de vernieuwde Arbowet gaat betekenen voor uw werk als professional?

  > Download hier de GRATIS whitepaper De vernieuwde Arbowet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *