Geen stillegging van het bedrijf voor preitelers in Breda

bron:www.agriholland.nl

Het bedrijf van 2 broers uit Breda die prei telen met inzet van Roemeense seizoenswerkers hoeft niet te worden stilgelegd. Dat heeft de Raad van State op 19 oktober bepaald in een hoger beroepszaak die de broers hadden aangespannen. Bij een controle in 2013 door de Inspectie SZW bleek dat het bedrijf de loonadministratie op verschillende punten niet op orde had.

Er werd een boete van in totaal 76.000 euro opgelegd. Bovendien zou het bedrijf gedurende 2 maanden stil gelegd moeten worden. De preitelers vonden de opgelegde straf onevenredig zwaar en vreesden dat tijdelijke sluiting tot een faillissement zou leiden.

Raad van State bleek deed niet direct uitspraak maar stelde minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in staat om nog eens nader te motiveren waarom stillegging van het bedrijf voor 2 maanden noodzakelijk werd geacht. Asscher vond het bevel tot stillegging gerechtvaardigd omdat het al eerder een boete kreeg opgelegd wegens een vergelijkbare overtreding en de ondernemers bovendien waren gewaarschuwd dat bij herhaling een bevel tot stillegging van de werkzaamheden kon volgen.

Raad van State stelt dat daaruit echter niet volgt dat bij herhaling van een overtreding zonder meer zowel een boete als een stilleggingsbevel wordt opgelegd. De overtreding die als herhaling wordt gezien van een voorgaande was aanmerkelijk kleiner. Daarom kan volgens de Raad van State niet worden gesteld dat de maatschap de waarschuwing geheel in de wind heeft geslagen. Ook zijn er na september 2013 geen overtredingen meer geweest.

De volledige uitspraak is te vinden op de website van de Raad van State.

bron: BN/De Stem / Raad van State, 19/10/16

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *