Geef uw mening over de nieuwe Arbowet

De Arbowet wordt gewijzigd om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, preventie en de bedrijfsarts te versterken. Voordat de wijzigingen van kracht worden, mag iedereen die dat wil tot 24 mei zijn mening geven over de wijzigingen.De Arbowet wordt gewijzigd om de positie en onafhankelijkheid van de bedrijfsarts vergroten. Verder moet ook de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij preventie en arbodienstverlening sterker worden.

Wijzigingsvoorstellen Arbowet
Op 28 januari 2015 zijn de volgende wijzigingsvoorstellen voor de Arbowet in grote lijnen aangekondigd en in een Wetswijziging van de Arbowet vastgelegd (PDF). De hoofdlijnen hiervan zijn:

  • versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met arbodienstverleners;
  • verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts;
  • het kunnen consulteren van de bedrijfsarts;
  • ruimte voor professionele beroepsuitoefening door de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners met taken uit de arboregelgeving;
  • het basiscontract arbodienstverlening;
  • meer mogelijkheden voor handhaving op bovenstaande onderwerpen en toezicht.

Mening geven tot 24 mei 2015
Iedereen mag via internet zijn visie geven op het wijzigingsvoorstel. De reacties worden (na controle op aanstootgevende of beledigende uitspraken) gepubliceerd bij overheid.nl; op dit moment zijn al 10 reacties op de site geplaatst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *