Fysieke overbelasting blijft alarmerend hoog

28 september 2015 |61 keer bekeken

De stichting Gezond belast meldt een alarmerend hoge fysieke belasting van werkers in Nederland. Dit geldt ook voor personeel in distributiecentra en de op- en overslag.

Ondanks jaren van preventiemaatregelen, Arbowetgeving en automatisering is de fysieke overbelasting van werkers met zware beroepen niet afgenomen zoals verwacht maar neemt in sommige branches zelfs fors toe. De uitval van werknemers lijkt op papier af te nemen, maar het zware werk is de laatste jaren overgeheveld naar groepen die niet in de statistieken voorkomen. ZZPers en arbeidsmigranten nemen veel zwaar werk voor hun rekening zoals in distributiecentra, overslag, bouw en landbouw. Veel zware beroepen zijn gaandeweg verzelfstandigd, zoals de pakketbezorging, onderhoudswerk en verzorging.

Rechteloos
Er wordt in de rijksbegroting enkele miljarden per jaar begroot voor gevolgkosten voor werknemers (ter preventie worden jaarlijks miljoenen aan subsidies verstrekt; red.) , maar de nieuwe groepen hebben hier geen recht op. Zij kloppen, indien verzekerd, aan bij verzekeraars of komen bij arbeidsuitval uiteindelijk in de bijstand, De buitenlandse werkkrachten nemen hun rugklachten mee naar eigen land en worden hier vervangen door verse. De inspectie SZW (de vroegere arbeidsinspectie) heeft onvoldoende capaciteit om het tij te keren. Daarbij laten ze zich verleiden om geregeld deals te sluiten met bedrijven en brancheorganisaties waar de werkers de dupe van worden en uiteindelijk ook de maatschappij, stelt stichting Gezond Belast.

Discussie
Om het tij te keren, organiseert de stichting een Gezond Belast plein op de beurs Veilig Werkt Beter, waar deskundigen en belangstellenden hun visies rondom MVO en personeelsbeleid naar voren kunnen brengen en met elkaar in discussie kunnen gaan. Leveranciers van (til)hulpmiddelen en adviesorganisaties tonen daarbij de reductiemogelijkheden van de veel te hoge kosten van ziekteverzuim en arbeidsuitval. De beurs Veilig Werkt Beter vindt plaats van 6 t/m 8 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *