Fysieke belasting: hoeveel stenen mogen er maximaal in de kruiwagens?

Uw medewerkers mogen niet teveel gewicht in hun kruiwagen hebben. Daar zijn afspraken over gemaakt. Enkele bouwbedrijven hebben bezoek gehad van de Inspectie SZW, waarbij er discussie was over het gewicht in de kruiwagen. Voldoet het of voldoet het niet.

In de bouw is de afspraak dat het maximale tilgewicht 25 kg is. Dit geldt ook voor kruiwagens. Maar, hoe meet je dat?

Praktijkvoorbeeld

Een bouwbedrijf kreeg op twee projecten een boete. Op beide projecten werd daarna een proef gedaan door het bouwbedrijf zelf. Op beide bouwprojecten is een kruiwagen volgeladen met 80 metselstenen. Wat bleek? Bij het ene project bleek er 27,5 kilo aan de handvat te zijn gemeten en bij het andere project 20 kilo! Hoe kan dat?

Soms kan het zijn dat stenen nat zijn geworden en simpelweg zwaarder wegen. Maar er zijn ook andere variabelen. Bijvoorbeeld: het type kruiwagen, de hoogte van de handvatten, de afstand van de handvatten tot de positie van het wiel; maar ook waar de belading in de bak van de kruiwagen wordt geplaatst.

Er zijn bedrijven die zelf aangeven maximaal 72 stenen in een kruiwagen te doen, waardoor de kans op overbelasting een stuk kleiner wordt! Een praktische oplossing weliswaar, wees vooral bewust van hoe er gewerkt wordt met de kruiwagen in uw bedrijf.

Meetprotocol

Omdat het gewicht op de handvatten van meer dingen afhankelijk is dan alleen het gewicht van de belading, is een meetprotocol ontwikkeld om zelf het gewicht op de handvatten te kunnen bepalen (als bedrijf).
Het protocol is eigenlijk een uitleg (na uitgebreid onderzoek) van de afspraak in de Arbo-catalogus.

Klik hier voor het protocol meetmethode kruiwagens.
Let op: essentieel is het meetmoment.

 

Een voorbeeld van deze afspraak over het gewicht is te zien op de volgende websitepagina van de Arbocatalogus:
http://www.arbocatalogus-bouweninfra.nl/beroepen/opperman-metselaar/fysieke-belasting/index.htm

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *