Focus op onveilige arbeidsomstandigheden

Bron:Rekenkamer.nl

Elk jaar worden ongeveer 200.000 werknemers slachtoffer van een arbeidsongeval. Ongeveer 60 mensen overlijden hierdoor jaarlijks en aan de gevolgen van ongezond werk overlijden jaarlijks naar schatting 4.000 mensen. De Arbeidsinspectie is verantwoordelijk voor het opvolgen van meldingen van ongevallen en klachten op de werkvloer. Dat doet de inspectie transparant, zo blijkt uit ons onderzoek naar het meldingenproces. Maar uit dat onderzoek blijkt ook dat veel meldingsplichtige ongevallen (minimaal de helft en mogelijk wel 70%) helemaal niet worden gemeld bij de Arbeidsinspectie. Onveilige arbeidsomstandigheden blijven zo buiten het zicht van de Arbeidsinspectie waardoor deze minder goed kan bijdragen aan een veilige werkvloer. Met name uitzendkrachten en arbeidsmigranten, die relatief vaak het slachtoffer zijn van arbeidsongevallen, lopen het risico hier de dupe van te worden. 

Download in Nederlands: ‘Focus op onveilige arbeidsomstandigheden’

PDF document | 32 pagina’s | 1,3 MB Rapport | 10-10-2023

Heeft u feedback over dit onderzoek?

Wij heten alle feedback op onze onderzoeken van harte welkom. Wat vindt u van dit rapport? Heeft u er vragen over of heeft u behoefte aan nadere uitleg? Mail ons dan op feedback@rekenkamer.nl. We nemen alle e-mails in overweging en zullen ze met zorg behandelen.

Bijlagen

Lees hier het uitgebreid persbericht van de Rekenkamer:

Veel arbeidsongevallen buiten beeld bij Arbeidsinspectie

Elk jaar worden ongeveer 200.000 werknemers slachtoffer van een arbeidsongeval. Ongeveer 60 mensen overlijden hierdoor jaarlijks …

Nieuwsbericht | 10-10-2023 | 12:00

Een gedachte over “Focus op onveilige arbeidsomstandigheden”

 1. Vrouwen ondervertegenwoordigd bij arbeidsongevallen

  Overgenomen van: werkenveiligheid.nl
  Slechts 1 op de 8 slachtoffers bij arbeidsongevallen in 2022 is vrouw. Dat blijkt uit de Monitor arbeidsongevallen van de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Vorig jaar was er sprake van bijna 2500 slachtoffers bij een meldingsplichtig arbeidsongeval, waarvan 40 dodelijke slachtoffers.

  Meldingsplichtig arbeidsongeval
  In 2022 waren er 2.357 slachtoffers betrokken bij een meldingsplichtig arbeidsongeval, waarbij voor 40 slachtoffers het ongeval een dodelijke afloop had. Dat staat in de jaarlijkse Monitor arbeidsongevallen, waarbij de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) zich baseert op afgeronde ongevalsonderzoeken. De meeste arbeidsongevallen doen zich voor bij waterbedrijven en afvalbeheerders. Ook de bouwsector, landbouw, bosbouw en visserij en de industrie scoren hoog.

  Mannen zijn het vaakst betrokken bij een arbeidsongeval. In de sectoren die hoog scoren zijn mannen oververtegenwoordigd. Slechts 1 op de 8 slachtoffers is een vrouw. Het aandeel vrouwelijke slachtoffers is het grootst in de zorgsector en de horeca. Verder vinden er bij kleine bedrijven veel vaker ongevallen plaats dan bij grote bedrijven.

  Arbeidsongevallen met machines
  Gemiddeld genomen is 1 op de 4 slachtoffers ouder dan 55 jaar. In 13 procent van de gevallen zijn de slachtoffers jonger dan 25 jaar. Een derde van de ongevallen leidt tot blijvend letsel. De belangrijkste ongevalstypen zijn de laatste jaren hetzelfde, namelijk vallen en in contact komen met een arbeidsmiddellen, zoals machines. Ook vinden er veel ongelukken met een voertuig plaats.

  Gevaarlijke stoffen
  Verder heeft de Arbeidsinspectie de ongevallen met gevaarlijke stoffen in kaart gebracht. Het gaat dan om stoffen die bij contact direct letsel kunnen veroorzaken. 35 procent van de ongevallen met gevaarlijke stoffen vindt plaats in de industrie, maar ook de handel scoort hoog met 16 procent. Het gaat dan vaak om letsel dat veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, hete koffie, frituurvet, vloeibaar metaal of vloeistoffen die vrijkomen bij grote
  industriële processen.

  Arbeidsongevallen moeten volgens de Arbeidsomstandighedenwet direct aan de Nederlandse Arbeidsinspectie worden gemeld. Dat moet gebeuren als het slachtoffer opgenomen wordt in het ziekenhuis, wanneer er sprake is van blijvend letsel of als het slachtoffer overleden is aan de gevolgen van het ongeval.

  Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *