EU-OSHA onderzocht signalering van beroepsziekten wereldwijd

Bron:arboineuropa.nl

Wat zijn manieren om beroepsziekten op termijn te voorkomen? Daarvoor moet eerst voldoende bekend zijn over de aard van de problemen en de relatie tot het werk. Signaleringssystemen kunnen hierbij helpen. EU-OSHA rondde onlangs een uitgebreid wereldwijd onderzoek naar deze systemen af.

‘Sentinel’ systemen

Signaleringssystemen of ‘sentinel’ systemen zijn volgsystemen die in een vroeg stadium nieuwe combinaties van blootstelling, werkomstandigheden en gezondheidsproblemen kunnen ontdekken. De systemen registreren en onderzoeken beroepsziekten in een land of regio. Een uitgebreid signaleringssysteem bevat een keten van informatie- en communicatiemiddelen die:

  • gebeurtenissen of veranderingen in de omgeving kunnen waarnemen,
  • een gebeurtenis of signaal kunnen onderscheiden van de achtergrondinformatie,
  • besluitvorming ondersteunen na het ontdekken van een gebeurtenis of signaal,
  • boodschappen kunnen genereren voor belanghebbenden.

Hoe signaleren we beroepsziekten in Nederland?

In Nederland en België werken we met SIGNAAL: Signalering Nieuwe Arbeidsgerelateerde Aandoeningen Loket. Dit is een online loket waar artsen hun vermoedens over nieuwe verbanden tussen gezondheid en werk kunnen voorleggen aan een panel van beroepsziektespecialisten.

Om oorzaken van beroepsziekten te kunnen achterhalen en maatregelen te kunnen nemen is het melden van mogelijke relaties tussen werk en gezondheidsklachten van belang. Bedrijfsartsen zijn dan ook verplicht om melding te maken als ze vermoeden dat er een relatie bestaat. Dit gebeurt op een anonieme manier.

In Nederland wordt SIGNAAL beheerd door het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Bekijk www.beroepsziekten.nl voor meer informatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *