EU: Gezondheid en veiligheid van werknemers moet beter

Content Editor V juni 12, 2014

De EU heeft plannen bekendgemaakt om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en het aantal arbeidsongevallen in Europa te verminderen. Ieder jaar worden meer dan drie miljoen mensen in de EU het slachtoffer van een ernstig arbeidsongeval (wat betekent dat ze meer dan drie dagen arbeidsongeschikt zijn) en 4000 komen erdoor te overlijden. Bijna een kwart van de Europeanen noemen hun arbeidsomstandigheden een gevaar voor de veiligheid.

Naast het menselijk leed veroorzaakt dit ook aanzienlijke economische schade: alleen al in Duitsland leidt ziekteverlof ieder jaar tot een verlies aan productiviteit van naar schatting 3,1% van het bbp. Ongevallen en ziekte maken ook de sociale zekerheid duurder.
Uit een studie van 2010 blijkt dat elke euro die wordt geïnvesteerd in preventie van arbeidsongevallen, uiteindelijk tussen de 1,29 en 2,89 euro winst oplevert.

Betere arbeidsomstandigheden

Wat stelt de EU zoal voor om werknemers beter te beschermen?

•kleine bedrijven moeten hulp krijgen om aan de veiligheidswetgeving te voldoen
•gezondheids- en veiligheidsinspecteurs moeten strenge normen hanteren
•de risico’s van nieuwe technologieën en innovaties, zoals nanomaterialen, moeten op de voet worden gevolgd
•er moet rekening worden gehouden met de vergrijzing van de Europese beroepsbevolking
•meer coördinatie met de Wereldgezondheidsorganisatie françaisEnglishespañol en andere internationale instanties

De maatregelen zijn ontwikkeld in nauw overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties uit heel Europa, en de EU trekt geld uit om ze te realiseren.

Tegelijkertijd wil de EU de bestaande regels vereenvoudigen (natuurlijk zonder de veiligheid in gevaar te brengen) en de rompslomp voor bedrijven te verminderen.

Behaalde successen

De strategie voor de voorbije periode (2007-2012) was gebaseerd op een gemeenschappelijk kader voor heel Europa met maatregelen op maat van elk land apart. Hierdoor is het aantal ernstige arbeidsongevallen met bijna 30% verminderd.

De laatste jaren zijn er nieuwe verordeningen gekomen om Europese werknemers beter te beschermen tegen blootstelling aan chemische agentia en elektromagnetische velden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *