Driekwart van de bouwplaatsmedewerkers vindt het werk lichamelijk inspannend.

Nieuws

Gezondheid werknemers bouw verdient aandacht, ook in tijden van crisis

11 oktober 2012 | Gezondheidsmanagement, Inzetbaarheid, Verzuim, Vitaliteit

Driekwart van de bouwplaatsmedewerkers vindt het werk lichamelijk inspannend. Dit cijfer is nog nooit zo hoog geweest en kan verklaard worden door de hogere gemiddelde leeftijd en het perspectief dat men langer moet doorwerken alvorens met pensioen te gaan.

Net als voorgaande jaren heeft Arbouw de cijfers uit het Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek(PAGO) van 38.000 werknemers in de bedrijfstak geordend en in een overzichtelijk rapport vastgelegd. Er zijn ontwikkelingen die tot zorg stemmen, maar er zijn ook positieve trends waarneembaar. Zo is er een lichte daling van het aantal klachten aan het bewegingsapparaat. En over een periode van zeven jaar is het aantal keren dat lawaaidoofheid is vastgesteld verminderd met bijna twintig procent. Anderzijds kan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen nog flink worden verbeterd.

 

Verzuim als geval van ongevallen

Een op de twintig bouwplaatsmedewerkers heeft het afgelopen jaar verzuimd als gevolg van een ongeval op de bouwplaats. De afgelopen jaren was er sprake van een dalende trend van het aantal werknemers dat een ongeval overkwam of daadwerkelijk in een onveilige situatie terechtkwam. Die trend lijkt zich nu te stabiliseren dan wel licht te stijgen. Mogelijk is een verklaring hiervoor de economische crisis waardoor er minder middelen beschikbaar zijn.

 

Meer stress

UTA-werknemers rapporteren meer psychische klachten. Vijftien procent van de UTA-medewerkers heeft regelmatig last van stress. Een aantal jaren was er sprake van een gestage afname van de psychische klachten, maar de laatste twee jaar laten weer een licht stijgende lijn zien. De huidige economische crisis in de bedrijfstak speelt hier mogelijk een rol. Ruim één op de vijf bouwplaats-medewerkers en één op zeven UTA-medewerkers vindt dat de huidige werkkring onvoldoende zekerheid biedt. Werknemers die onvoldoende vertrouwen hebben in de toekomst rapporteren ook meer slaapklachten en hebben vaker last van stress.

 

Veel overgewicht

Van de totale bouwpopulatie in de bedrijfstak heeft 65% overgewicht en bij zestien procent is sprake van obesitas. Vorig jaar nam het aantal werknemers met (ernstig) overgewicht nog toe, deze trend heeft zich dit jaar niet doorgezet. Maar de bedrijfstak scoort slechter dan de rest van Nederland. Ook wat betreft het bewegen in de vrije tijd kan er het nodige verbeteren. Meer dan 80% van de werknemers voldoen niet aan de fitheidsnorm.

Beter gaat het met de overige leefstijlaspecten: het aantal rokers en drinkers van alcohol is afgenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Ook het aantal werknemers met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten is de afgelopen jaren met zo’n vijf procent gedaald.

 

Volgens Arbouw tonen de cijfers dat er onverminderd aandacht moet blijven voor de gezondheid en veiligheid in de bouwnijverheid. In tijden van economische crisis is er terecht veel aandacht voor het economisch overleven. Daarmee mag werken aan een fitte en goede gezondheid en veiligheid niet verslappen. Dat is een belangrijke uitdaging voor de bouwnijverheid.

Bron: Arbouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *