Wet WAADI: Pas op met in- en uitlenen van personeel!

Leent u wel eens personeel uit tegen betaling? Dan moet u dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook als het uitlenen niet tot uw dagelijkse activiteit behoort. Leent u personeel in? Dan moet dat van een geregistreerd bedrijf zijn. U krijgt in beide gevallen een zeer forse boete als u dat niet doet.
Door Vera Sonder-Hudepohl
 
De Wet allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI) is gewijzigd per 1 juli 2012 met als doel malafide uitzendbureau die zich schuldig maken aan uitbuiting van (buitenlandse) werknemers tegen te gaan. Daarom moeten voortaan alle Nederlandse, maar ook Buitenlandse organisaties die in Nederland personeel uitlenen, worden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. 
 
Wanneer ben je uitlener?
Je bent uitlener als je personeel uitleent aan een inlener en als daar een vergoeding tegenover staat en ze onder toezicht en leiding werken bij de inlenende partij. Dit kan zowel bedrijfsmatig (denk aan uitzendbureaus en payrollbedrijven) als niet bedrijfsmatig (bv. als je eenmalig of voor korte tijd een werknemer bij een andere werkgever laat werken). Je bent geen uitlener bij aanneming van werk, collegiale uitlening en intra-concernuitlening.
 
Kortom, de registratieplicht geldt voor alle uitleners:
  • ongeacht hun rechtsvorm, dus ook voor eenmanszaken;
  • ook als het om een Buitenlandse onderneming gaat, die geen vestiging in Nederland heeft, maar wel personeel hier uitleent;
  • ook als het uitlenen van personeel niet-bedrijfsmatig of slechts voor korte tijd is.
Enkele voorbeelden
 
Wel inschrijven:
  • Een uitzendbureau dat gevestigd is in Polen en schoonmakers uitleent aan een Nederlands schoonmaakbedrijf;
  • Een schoonmaakbedrijf die een administratief medewerker van kantoor ter beschikking stelt aan een klant vanwege tijdelijke onderbezetting bij de klant.
Niet inschrijven:
  • Een schoonmaakbedrijf die zijn schoonmaakpersoneel inzet om in opdracht van een klant het kantoor schoon te maken.
  • Als je een grote organisatie hebt met meerdere werkmaatschappijen en er medewerkers onderling worden uitgeleend.
Hoe pas je je ondernemingsactiviteit aan bij de Kamer van Koophandel?
Je kunt via een wijzigingsformulier je ondernemingsactiviteit in de bedrijfsomschrijving aanpassen. Dit formulier is beschikbaar op de website van de Kamer van Koophandel. Indien je niet bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stelt, kun je dit per e-mail of telefonisch doorgeven aan de Kamer van Koophandel in je eigen regio. Twijfel je of je arbeidskrachten ter beschikking stelt? Laat het dan voor de zekerheid aan de Kamer van Koophandel weten. Het kost niets en je riskeert geen hoge boetes.
 
Wat moet je doen als inlenend bedrijf?
Als inlener ben je verplicht te controleren of de uitlener in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) geregistreerd is. Dit kan door op www.kvk.nl/waadi het kvk-nummer van het uitlenende bedrijf in te vullen (de waadi check). Dit is dus van toepassing als je als schoonmaakbedrijf personeel inhuurt van een (buitenlands) uitzendbureau. Check dan van te voren of het uitzendbureau juist geregistreerd is.
 
Wat gebeurt er als je niet goed geregistreerd bent?
Niet alleen de uitlener die niet (goed) geregistreerd staat, riskeert een boete, maar ook de inlener! Bij een eerste overtreding bedraagt de boete € 12.000,- per werknemer, bij een 2e overtreding € 24.000,- en een 3e overtreding 36.000,- per werknemer.
 
Roemeense en Bulgaarse zelfstandigen
Het is ontzettend opletten zodra je als schoonmaakbedrijf gaat werken met Bulgaarse en Roemeense zelfstandigen. Deze nationaliteiten zijn voorlopig nog niet vrij op de Nederlandse arbeidsmarkt. Zodra ze als werknemer aan de slag willen in Nederland heeft de werkgever een tewerkstellingsvergunning nodig. Om deze vergunningsplicht te omzeilen zie je regelmatig dat ze aan de slag gaan als zogenaamde zzp’er. Vaak is er een stroman (bemiddelaar) voor ze actief die de papieren en inschrijving KvK en het opmaken van de facturen en dergelijke voor ze regelt. Kortom, feitelijk wordt dit dan beoordeeld als uitlenen van arbeid en worden ze dus als schijnzelfstandigen aangemerkt.
 
Schijnzelfstandigheid
Bulgaarse en Roemeense zzp’ers blijven dan ook een risicovolle groep voor schoonmaakbedrijven om mee te werken. Elke overheidsinstantie die ze werkend aantreft, zal ze nauwlettend controleren om schijnzelfstandigheid uit te sluiten. In 2011 bleek bij 40% van de controles van de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) dat de zelfstandigen in kwestie helemaal niet zelfstandig waren. Zo zie je in Noord Holland bijvoorbeeld veel “zelfstandige” glazenwassers, die gewoon voor een andere partij werken.
Als de inspectie SZW van mening is dat het schijnzelfstandigheid betreft, hangt je als schoonmaakbedrijf een boete van € 8.000 per werkende boven het hoofd. En niet alleen jij ontvangt deze boete, maar ook je opdrachtgever. En in de praktijk komt het nogal eens voor dat je opdrachtgever met zijn acceptgiro (boete) bij jou aanklopt. En dat wil je voorkomen, lijkt me.
 
Miljoenennota 2013
In de miljoenennota 2013 staat vermeld dat de regels voor het verlenen van tewerkstellingsvergunningen verder worden aangescherpt. Dit betekent dat het in de praktijk nog moeilijker wordt om deze vergunning voor bijvoorbeeld Bulgaarse en Roemeense arbeiders te verkrijgen. Dit kan schijnzelfstandigheid alleen maar verder in de hand werken.
 
Verhaal uit de praktijk van een opdrachtgever
Onlangs werd ik gebeld door een eigenaar van een reclamebureau, die zijn kantoor laat schoonmaken door een schoonmaakbedrijf. Hij had een verontrustend telefoontje ontvangen van de Inspectie SZW. De inspectiedienst had bij een controle bij het schoonmaakbedrijf vastgesteld dat deze met 2 Bulgaarse schijnzelfstandigen werken. Uit de administratie van het schoonmaakbedrijf was naar voren gekomen dat het reclamebureau één van de opdrachtgevers van hen was waar de Bulgaren hadden schoongemaakt. En dus kwam het telefoontje aan het reclamebureau dat hem mogelijk een boete van € 19.000,– boven het hoofd hangt. Deze eigenaar was zich totaal niet bewust van het risico wat hij al die tijd heeft gelopen en vroeg mij of dit zo maar kon.

Helaas heb ik hem moeten antwoorden dat de wetgeving inderdaad zo in elkaar steekt. Hij had alleen beter wat eerder bij mij kunnen aankloppen, want dan had ik echt iets voor hem kunnen betekenen. Nu was het voor hem mosterd na de maaltijd.

Vera Sonder- Hudepohl (info@verantwoordhradvies.nl) is eigenaar van Verantwoord HR Advies, gespecialiseerd in wet-en regelgeving omtrent buitenlandse werknemers en in het voorkomen van boetes door het geven van trainingen, advies en praktische hulp.  www.verantwoordhradvies.nl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *