Dodelijke arbeidsongevallen, 2001-2014

Met ingang van verslagjaar 2012 is de tabel Niet Natuurlijke Dood herzien en opgesplitst. Daarbij wordt niet langer een indeling gemaakt waarin de categorieën privéongevallen en bedrijfsongevallen afzonderlijk voorkomen. Een van de redenen is dat het vaststellen van de status als werknemer of zelfstandige, mogelijk bij in het buitenland gevestigde werkgevers, moeizaam is, evenals de bestaande overlap met vervoersongevallen.

 

Als gevolg van een Europese richtlijn moet het aantal dodelijke arbeidsongevallen worden geschat uitsluitend voor werknemers. Door de aansluiting bij de niet-dodelijke arbeidsongevallen is een leeftijdsgrens van 15 tot en met 64 jaar gehanteerd. Deze schattingen staan in onderstaande tabel. Hiervoor is de volgende definitie van toepassing:

 

Een dodelijk arbeidsongeval betreft iemand die binnen 30 dagen overlijdt ten gevolge van een ongeval dat in Nederland plaatsvindt door of tijdens de uitoefening van betaalde arbeid, inclusief verkeersongevallen, echter met uitzondering van een verkeersongeval dat plaatsvindt onderweg van of naar het werk. De overledene moet ingeschreven zijn in de Gemeentelijke Basisadministratie, een dienstverband hebben als werknemer en een leeftijd hebben van 15 tot en met 64 jaar. Er is een vergelijkbare reeks beschikbaar vanaf 2001.

 

De cijfers van 2013 en 2014 zijn definitief vastgesteld. Hierdoor zijn de aantallen overledenen aan dodelijke arbeidsongevallen ook gewijzigd.

Downloads

Maatwerk – Dodelijke arbeidsongevallen 2001 – 2014- Versie13062016

 

Bron: https://www.cbs.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *