De Kleurenmethode: snel zien waar het (on)veilig voelt

Bron: www.staz.nl
De Handreiking De Kleurenmethode maakt snel en eenvoudig zichtbaar hoe medewerkers de subjectieve veiligheid ervaren op de werkvloer. Met de kleuren rood, oranje en groen is precies te zien in welke ruimten zij zich wel of niet veilig voelen.

Voordelen van de Kleurenmethode

De Kleurenmethode vergroot het draagvlak voor veiligheidsmaatregelen. Het is prettig voor medewerkers want zij:

  • raken meer betrokken bij het veiligheidsbeleid in het eigen ziekenhuis;
  • voelen zich gehoord en zijn eerder bereid om incidenten en gevaarlijke situaties te melden;
  • worden bekender met het veiligheidsbeleid en kunnen de context van beleidszaken overzien.

Oplossingen voor een veiligere werkplek

De Handreiking De Kleurenmethode reikt daarnaast oplossingen aan voor een veiligere werkplek. De methode is een beproefde manier om gevoelens van onveiligheid in kaart te brengen met behulp van kleuren en pictogrammen en kan gebruikt worden naast analyses van alle meldingen van incidenten, de Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) en het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO).

Meer informatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *