De Inspectie valt in de prijzen!

De Inspectie heeft twee prijzen gewonnen bij de uitreiking voor de innovatieprijs ‘Handhaving en Toezicht’. Met maar liefst 38% van de stemmen won Anja van Vlerken de publieksprijs met haar aanpak om het werk van jongeren in de metaalsector gezonder en veiliger te maken. Michelle Brand won de talentprijs voor haar onderzoek naar de beste manier om werkdruk in de jeugdzorg aan te pakken.

Na een maandenlange verkiezingsstrijd was het donderdag 5 november dan eindelijk zo ver. In Utrecht werden toen de innovatieprijs, publieksprijs en Talent Award uitgereikt aan de winnaars van de Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2015. Innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2015 uitgereikt. Ronnie van Diemen-Steenvoorde – voorzitter van de vakjury en inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport – reikte deze dag de innovatieprijs uit. Zij deed dit samen met Peter van Veen, winnaar van de juryprijs en de publieksprijs Verkiezingen Handhaving en Toezicht 2012.

Innovatieprijs

Het project ‘Toezicht gezinnen met geringe sociale redzaamheid’ van Samenwerkend Toezicht Jeugd heeft de innovatieprijs Handhaving en Toezicht 2015 gewonnen. De vakjury roemde het project om zijn samenwerking aan een integrale aanpak om via toezicht ondersteuning aan gezinnen met complexe problematiek te verbeteren.

Massaal gestemd op publieksprijs

De publieksprijs is met een ruime meerderheid van stemmen gegaan naar het project ‘Gezond en veilig werken voor jongeren in de metaal’ van Inspectie SZW. Hierbij wordt een gevarieerde mix van instrumenten ingezet om machineongevallen te voorkomen bij jongeren in een leer-werktraject. Het project schuwt geen nieuwe middelen, want zelfs een game die jongeren spelenderwijs leert veilig om te gaan met machines, is onderdeel van het project.

Onderzoek met tastbare resultaten

Het project ‘Toetsing nieuwe interventie voor vermindering werkdruk in jeugdzorg’ van de Inspectie SZW, in samenwerking met de Haagse Hogeschool, is dit jaar de winnaar van de Talent Award. Voor dit onderzoek is een model ontwikkeld om te toetsen of nieuwe interventies toepasbaar zijn om werkdruk te verminderen in de Jeugdzorg. Aanbevelingen worden opgenomen in het inspectieprogramma Psychosociale Arbeidsbelasting.

Organisatie

De organisatie van de verkiezingen is een initiatief en een samenwerkingsverband van drie verschillende organisaties, te weten het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, deInspectieraad en VIDE. Met de verkiezingen stimuleren wij de innovatie van het toezichts- en handhavingsvak door een succesvol project in het zonnetje te zetten. De verkiezingen staan open voor alle domeinen waar handhaving en toezicht een rol spelen. Zowel openbare ruimte, milieu en welzijn, onderwijs en energie, als telefonie, openbaar vervoer, werk en bijstand, banken, arbeidsomstandigheden, voeding en de gezondheidszorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *