De Arbowet en het wettelijk verplichte basiscontract. Wat betekent dat voor u?

Bron:Arboned

Volgens de Arbowet zijn werkgevers verplicht om deskundige ondersteuning te regelen bij hun arbeidsomstandigheden- en verzuimbeleid. In de meeste gevallen sluit de werkgever hiervoor een overeenkomst af bij één gecertificeerde arbodienst op grond van de zogenoemde ‘vangnetregeling’. Omdat werkgevers, werknemers en arbodienstverleners gebaat zijn bij duidelijke afspraken over deze ondersteuning, moeten die volgens de wet worden vastgelegd in het ‘basiscontract’. 

Basiscontract en vangnetregeling

Maakt u bij de ondersteuning van uw arbotaken gebruik van de ‘vangnetregeling’, dan heeft u hiervoor een overeenkomst afgesloten met één gecertificeerde arbodienst, zoals ArboNed. De werkafspraken over de taken waarbij de werkgever zich volgens de Arbowet moet laten bijstaan door vier kerndeskundigen (bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige en arbeids- en organisatiedeskundige) zijn vastgelegd in het zogenoemde ‘basiscontract’. Het gaat hierbij om:

Werknemers hebben via de werknemersvertegenwoordiging (OR of personeelsvertegenwoordiging) instemmingrecht bij de keuze van de arbodienst en de inhoud van het basiscontract.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *