Bouwvakker nog altijd gevaarlijk beroep

Bij veel werkzaamheden in de grond-, weg- en waterbouw lopen werknemers het risico op blootstelling aan asbest en andere gevaarlijke stoffen. Vergeleken met 2010 is wel sprake van substantiële verbeteringen, maar de risico’s zijn nog steeds hoog, meldt de Inspectie SZW donderdag.Bij 240 aannemers en 56 opdrachtgevers werden tussen april vorig jaar en juli dit jaar inspecties uitgevoerd. Daaruit bleek dat 138 aannemers hun zaken op het gebied van veiligheid en gezondheid niet op orde hadden. Op 35 locaties werd het werk stilgelegd omdat sprake was van een direct gevaar voor werknemers.

De inspecties waren vooral gericht op het risico op blootstelling aan gevaarlijke stoffen, maar er werd ook gekeken naar risico’s van bedelving, verdrinking, aangereden worden en aanwezigheid van explosieven. Vorig jaar werden bij 65 procent van de inspecties onregelmatigheden geconstateerd, maar dat was dit jaar gedaald naar 46 procent. Het vaakst was iets mis bij het leggen van kabels en leidingen en het minst vaak bij baggerwerkzaamheden.

Veel opdrachtgevers bleken projecten onvoldoende voor te bereiden. Bij 45 opdrachtgevers werden overtredingen vastgesteld. De belangrijkste overtreding was de afwezigheid of onvolledigheid van informatie over de samenstelling van de grond en de aanwezigheid van explosieven.

De aanwezigheid van explosieven wordt volgens de inspectie veelal pas onderkend als meerdere zware explosieven zijn gevonden. “Eb ook dan is de neiging grot om dit af te doen als incidenten.” Onderzoek is volgens de inspectie kostbaar en het risico van daadwerkelijke ontploffingen is klein. “Maar het kleine risico is, als het zich voordoet, wel fataal.”

Door: Novum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *